Всеизвестен факт е, че хилядолетният античен Свищов е рожба на географското си разположение определено от река Дунав и забележителния хълм Калето. От това следват благодарение на предприемчивите му жители – пристанище, риболов, корабо и лодкостроене, корабоплаване и търговия, а те са в основата на просвета и култура. Така той се превръща в най-търговският град на Османската империя на Дунав, просветен и културен и преди всичко значим център на Възраждането.
Вглеждайки се днес в тези факти от миналото забелязваме, че Калето може би ще се възроди, реката с пристанището показват упадък и немара, корабоплаване и търговия почти няма освен едно драгиране за инертни материали, риболовът вегетира, а поради обезлюдяването на града просветата и културата са далеч от значимостта си от близкото минало!?
Изводът заложен в заглавието се налага от само себе си! Всички човешки постижения и дейност лягат върху опита и традициите от миналото, т.е. на историята!?
Въпросът е – КАКВО ДА СЕ ПРАВИ? Отговорът е ясен! Тепърва ние по силата на политически, административни и личности фактори, останали в страни от забързания живот, трудно бихме направили пробив в сфери заети от други, а и тенденциите на развитие на държавата не предполагат нещо такова. Какво ни остава?
Като не можем да открием нови работни места естествено ставаме лидер в обезлюдяването. Изходът е да създаваме заетост чрез туризма, в който имаме много и неразработени ниши и да направим градът привлекателен за живеене. Тези две неща изискват изграждане на инфраструктура и са несъвместими с републиканския път II- 52! Значи искането на обходен път и извеждането на тежкия автотранспорт извън града не са каприз и приумица на някои, които търпят това недомислие от близо половин век, а необходимост, касаеща всички ни. То се превръща в тест за зрелост на политици и политически партии!? Топката е в тяхното поле и ние гражданите все още сме в позицията на зрители, но това, ако те не се вземат в ръце ще се промени! Животът така или иначе ще го наложи! Въпросът е защо винаги трябва да вървим след събитията без да разгадаваме тяхната посока!? Това опира и до интелигентност!
Вилдирас ЕНЧЕВ

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.