Областният управител върна решението на Общинския съвет за залата по тенис, съобщи за Актуално Свищов Елена Чамуркова от пресцентъра на областната управа. Припомняме, че РЕШЕНИЕТО бе взето след няколкочасова дискусия.
Със своя заповед от понеделник областният управител инж. Георги Гугучков върна решение №877 на Общинския съвет в Свищов от заседанието му на 27 октомври.
С решението се дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, за срок от пет години, на общински имот за спортна и тренировъчна дейност на сдружение Годжу карате клуб „Алеко“ срещу определен месечен наем.
Общинският съвет се е позовал на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Отдаването под наем на общински имоти обаче, които са спортни обекти, се извършва по реда на Закона за физическото възпитание спорта, а в решението липсва реда за отдаване под наем. Т.е. с приетото решение съветниците са нарушили Закона за физическото възпитание и спорта. То е върнато за ново разглеждане и коригиране.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.