Новият ректор на Стопанска академия „Д. А. Ценов” за управленски мандат 2024-2028 г. – доц. д-р Марин Маринов, встъпи в длъжност след като договорът му за управление на Свищовското висше училище бе подписан от министъра на образованието и науката. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище.

Доц. Маринов бе избран за ректор на проведеното на 18.03.2024 г. заседание на Общото събрание на Академията със 105 гласа от общо 117 гласували. Високият положителен вот (89,74%) членовете на Общото събрание подкрепиха и с изказвания, с които определиха доц. Маринов като човек с бърза мисъл и градивни предложения, диалогичен, коректен, справедлив, човек с визия, компетентност и желание да работи за доброто бъдеще на Академията, ползващ се с доверието на много хора в и извън СА „Д. А. Ценов”. Подчертан бе и неговият съществен принос като финансов директор на Свищовското висше училище в предходния управленски мандат.

Доц. Марин Маринов е семеен с две дъщери. Средно образование завършва в родния си град Тетевен през 1997 г. с профил „мениджнънт”. През 2001 г. завършва бакалавърска степен в специалност „Финанси и кредит”, а през 2002 г. се дипломира в ОКС „магистър”, спец. „Финанси”. В периода 2003-2006 е редовен докторант към катедра „Финанси и кредит”. През 2007 г. с Решение на Висшата атестационна комисия му е присъдена научна и образователна степен „Доктор” по икономика. От 2011 г. е доцент в катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов” – Свищов. В управленския мандат 2020-2024 г. e финансов директор на Стопанската академия. Бил е и консултант на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика. Има над 55 научни публикации (монографии, студии, научни статии и доклади, учебници и учебни пособия, онлайн учебни курсове) и множество участия в научно-изследователски и инфраструктурни проекти.

Основната цел на доц. д-р Марин Маринов като ректор през новия управленски мандат 2024-2028 г. ще бъде: „Запазване статута и авторитета на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов като едно от най-добрите висши училища в България, утвърдено и реномирано в областта на икономиката, администрацията и управлението, чрез активно присъствие и разширяване на позициите в националното и международното образователно и научно пространство, и пълноценно оползотворяване и обогатяване на контактите и сътрудничеството с бизнеса и практиката”. В управленската си програма той залага на приемственост и диалог убеден, че със съвместните усилия на цялата академична общност Свищовското висше училище ще продължи да бъде крачка пред другите на образователния пазар. Слоганът на управленска програма на новия ректор е „Заедно, крачка пред другите!”.

Предстои на заседание на Академичния съвет да бъдат избрани зам.-ректорите на Стопанска академия „Д. А. Ценов”.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.