Изключително успешно приключи поредният етап от разкопките в района на Новград, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на община Ценово. Проучванията се провеждат по линия на българо-германски проект още от 2018 година. Всяка година в началото на пролетта и в края на есента в местността „Таш баир“ се събират български и немски археолози. В екипа, който проучва археологически обекти в района, където река Янтра се влива в Дунав, се включват учени от Националния археологически институт на БАН и експерти от университета в германския град Тюбинген. Проектът се финансира основно от Германската изследователска фондация.
„През тази година проучванията ни бяха съсредоточени на три различни обекта. Първият е разположен на голяма площ по южния склон на „Таш баир“ /сн. 1/. В началото археолозите разкопаха пещи от ранното Средновековие /сн.2/ и складова сграда от същия период /8-10 век/. След това достигнаха до много структури от късния неолит и ранния халколит, които представляват големи вкопавания /ями/. Изключително сме впечатлени от големия брой керамични находки, някои от които притежават украса / сн. 3/“, разказва проф. Свен Конрад, ръководител на немската група.
По време на проучванията археолозите се натъкнаха на т. нар. рондел. Това е пръстеновидна система, която се състои от два концентрични рова с външен диаметър от около 200 метра. Тези структури са построени предимно през Средната бронзова епоха /2000 г. пр. Хр./ и вероятно са били предназначени за ритуални действия. Поредните разкопки бяха насочени към проучването на дълбоките ровове /сн. 4/ В по-късните периоди – през Късната бронзова епоха и Късната желязна епоха, рововете по всяка вероятно са били използвани като укрепления. Във вътрешното пространство беше проучено полувкопано жилище и голяма яма от 5 век, което показва използването на обекта като място за убежище /рефугиум/ през Късната античност. Проучванията на това място бяха ръководени от д-р Таня Христова. Дейностите получиха финансиране по проект към Министерството на културата.
„И тази година проучванията на Таш баир допринесоха за обогатяване на информацията за тази забележителна концентрация от селища и укрепления. Районът е разположен на стратегически важно място, което в миналото е играло ролята и на важен транспортен възел. Резултатите допринасят за по-задълбоченото разбиране на процесите, свързани с обитаването на района през различните епохи“, допълва проф. Конрад. Направените проучвания сочат, че първоначално районът е имал директен достъп до река Янтра. С течение на годините коритото на реката се премества на изток. Вероятно това заедно с падането на Първото българско царство са част от причините, допринесли за преустановяване на заселването на „Таш баир“. Новият селищен център се развива от другата страна на устието на Янтра в района на днешното село Новград.
Ръководителите на археологическите проучвания предвиждат разкопките в района на „Таш баир“ да продължат през пролетта като основно ще бъде проучен още един обект.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.