Нова социална услуга, финансирана от държавата, Център за настаняване от семеен тип за стари хора, разкрива управата на община Свищов, научи Актуално Свищов. Центърът ще бъде факт от 1 юли – дейността му става делегирана държавна дейност, финансирането е осигурено от републиканския бюджет. Това става ясно от писмо на Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенция „Социално подпомагане” до кмета Генчев.
В тази връзка Общински съвет – Свищов трябва да даде съгласието си за разкриване на новата социална услуга. В местния парламент вече е внесено предложение от градоначалника.
Кметът предлага съветниците да дадат съгласие за разкриване на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за стари хора /ЦНСТСХ/ „Св. Иван Рилски”, считано от 01.07.2022 г. Центърът ще се намира на ул. „Княз Борис I” № 36, а потребителите – 15.
Към настоящия момент управата на Свищов реализира проект по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси – „Предоставяне на нова социална услуга в община Свищов „Център за грижи за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Срокът е 12 месеца от 01.07.2021 г. до 30.06.2022 г.
Социалната услуга се предоставя в масивна , двуетажна, монолитна сграда, публична общинска собственост, ремонтирана, реконструирана, оборудвана и обзаведена, пише в мотивите към проекта за решение. Оборудването и обзавеждането на Центъра е съгласно утвърдените от МТСП функционални изисквания и насоки за изграждане на инфраструктура, съобразена с релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността – спазени са изискванията за достъпна среда.