Фонд „Социална закрила“ ще финансира с 32 хиляди лева Община Свищов за закупуване на нов автомобил за предоставяне на топъл обяд, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика одобри финансирането на проектно предложение „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Свищов”, в размер на 32 хиляди лева, за закупуване на нов лекотоварен автомобил, за доставка на топъл обяд по домовете на хора в неравностойно положение.

С финансовия ресурс ще бъде закупен нов автомобил, като по този начин ще се подкрепи значително дейността на Домашен социален патронаж, чрез която се предоставя топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане (2021-2027 г.) на 100 лица от определените целеви групи в цялата Община.

Домашен социален патронаж в гр. Свищов се утвърди като една от най-важните публични функции в условията на кризисната ситуация, пред която е изправено цялото общество. Дейността се оказа изключително ефективна, помагайки на възрастните хора да се справят със създалата се ситуация, като разшири своето поле на приложение и сравнително лесно се адаптира към възникналите нови условия във връзка с последиците от разпространението на COVID-19.