Не е вярно, че Европейският съюз (ЕС) „принуждава“ България да приеме Истанбулската конвенция;
Съветът на ЕС прие присъединяването на Съюза към Конвенцията само в области от компетентността на Съюза;
Страните не са задължени да ратифицират Конвенцията и да променят вътрешното си законодателство. Това пише Factcheck.bg.

Сред потребители в социалните мрежи активно се разпространява твърдението, че Европейският съюз (ЕС) „заплашва“ и „принуждава“ България „да приеме Истанбулската конвенция“, като в противен случай страната ни е застрашена от сериозни санкции от страна на Съюза.

На 1 юни 2023 г. Съветът на Европейския съюз одобри присъединяването на Съюза към Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция). В решението на Съвета е записано:

„ЕС се присъединява към конвенцията по отношение на институциите и публичната администрация на Съюза, както и по отношение на въпроси, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, убежището и забраната за връщане“.

Тези области на действие са в компетентността на Съюза – това означава, че решенията по въпроси в тези сфери се взимат на ниво ЕС, а не от отделните държави членки. Следователно Съюзът има право да приеме Истанбулската конвеция, при това, без да се налага да се постигне общо съгласие от всички държави членки.

Това е потвърдено и от решение на Съда на ЕС през 2021 г. Нещо повече, Съдът напомня, че учредителните договори забраняват на Съвета да постави приемането на решението в зависимост от получаване на съгласието на всички държави членки.

През май тази година Европейският парламент подкрепи присъединяването на ЕС към Конвенцията с голямо мнозинство в две отделни гласувания за двете области на приложение – първата е институциите и публичната администрация на ЕС, а втората – съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, убежището и забраната за връщане.

От българските евродепутати в подкрепа на двете предложения гласуват Радан Кънев (ЕНП / ДБ), Атидже Алиева-Вели и Искра Михайлова от Renew Europe / ДПС, Сергей Станишев и Елена Йончева от Прогресивен алианс на социалистите и демократите / БСП. Против гласува Ангел Джамбазки (Европейски консерватори и реформисти / ВМРО), а въздържали се – Александър Йорданов, Андрей Новаков и Асим Адемов от ЕНП / ГЕРБ.

Европейската комисия (ЕК) предлага Съюзът да се присъедини към Истанбулската конвенция още през 2016 г., но ратификацията е отложена поради отказа на няколко страни да я приемат – България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва и Словакия.

Приемането на Истанбулската конвенция от ЕС не създава задължение на държавите да я ратифицират или да променят законодателството си, обясни за Factcheck.bg преподавателят по право на ЕС в СУ „Св. Климент Охридски“ Христо Христев.

Не може да се говори и за „санкции“, защото няма съществуващо право на ЕС, по силата на което те да бъдат наложени.

В съобщението на Съвета е отбелязано, че Съветът на ЕС и Европейският парламент са в процес на приемане на право на ЕС за борба с насилието над жени и домашното насилие.

Истанбулската конвенция влиза в сила през април 2014 г. и е подписана от ЕС на 13 юни 2017 г. Тя създава правна рамка за защита на жените от насилие и обхваща широк спектър от мерки – събиране на информация, повишаване на информираността, предприемането на правни мерки за криминализирането на различните форми на насилие над жените, и др.

Конвенцията съдържа мерки за защита на жертвите и за предоставяне на услуги за подкрепа и урежда въпроси, свързани с насилие, основано на пола, в областта на предоставянето на убежище и миграцията.

Според данни на Европейския парламент всяка трета жена в ЕС или около 62 млн. жени са ставали жертва на физическо или сексуално насилие, а над 55% от жените над 15-годишна възраст в Съюза са ставали жертва на сексуален тормоз поне веднъж.
Проверено:

Не е вярно, че Европейският съюз (ЕС) „принуждава“ България да приеме Истанбулската конвенция. Решението на Съвета на ЕС от 1 юни включва единствено области от компетентността на Съюза. То не задължава страните да ратифицират конвенцията и да променят националното си законодателство.
Ванеса Николова

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.