Министерство на труда и социалната политика одобри проектно предложение на Общината, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
Одобрено е проектно предложение от МТСП на Община Свищов по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ «Грижа в дома» по Програма «Развитие на човешките ресурси» 2021-2027.
С настоящия Проект Общината предвижда да надгради реализираните дейности и постигнати резултати по проект „Патронажна грижа и Патронажна грижа + в Община Свищов“, като осигури на възрастните в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги; психологическа подкрепа; доставка на хранителни продукти от първа необходимост до домовете на лицата; заплащане на битови сметки със средства на потребителите; предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.
За реализиране на грижа в дома ще бъдат наети социални асистенти, медицински сестри и работници, изпълняващи доставки по домовете.
Целеви групи потребители – възрастни в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания.
Предстои подписване на договор, след което стартира изпълнението на дейностите.