Научна лаборатория на името на свищовеца и първи български финансов министър Григор Начович бе открита в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Лабораторията е създадена чрез дарения от физически и юридически лица, и е нова аудитория за Свищовското висше училище под №19 (ет. 2, Факултетски корпус). Тя ще бъде с профил приложни изследвания по публични финанси.
На официалното откриване на новата придобивка, което се състоя след тържеството за Студентския празник, присъстваха ректорът проф. д-р Марияна Божинова, зам.-ректори, декани, ръководители на катедри, преподаватели, докторанти и студенти. Сред гостите бяха също д-р Кристиян Кирилов – председател на Общински съвет – Свищов” и Йонка Ченкова – директор на банков клон в Свищов. С „Добре дошли” присъстващите приветства деканът на факултет „Финанси” – проф. д-р Андрей Захариев и заедно с председателя на Общинския съвет изпълниха ритуала по прерязване на трикольорната лента. Минути преди откриването на новата научна лаборатория д-р Кирилов връчи специалната стипендия, учредена от Общински съвет – Свищов през 2005 г., носеща името на първия български финансов министър Григор Начович, която се присъжда ежегодно на студент, завършил 3-ти курс с най-висок успех сред обучаваните в спец. „Финанси” или спец. „Стопански и финансов контрол”.
Новата лаборатория е оборудвана с най-висок клас 65-инчов интерактивен дисплей (LYRA TT-6521Q) с резолюция 4К, проектор, седем компютърни конфигурации, бяла дъска и 12 учебни места за студенти от специализиращ курс на обучение. Общата стойност на техническото оборудване е 15 хил. лв., а заедно с ремонта на залата и обзавеждането достига 20 хил. лв. Допълнително за студентите са на разположение над 100 тома учебна и научна литература, предоставена от личните фондове на преподаватели от катедра „Финанси и кредит”.
В словото си при откриването на лабораторията проф. Захариев изказа благодарност към ректора проф. д-р Марияна Божинова за академичното съгласуване и подкрепата при реализиране на инициативата по изграждане на научния център, за работата по структурното окабеляване и изграждане на информационната мрежа от страна на Академичния компютърен център и за положения труд от служителите на отдел „Ремонт и поддръжка” за работата по интериора. Вниманието бе насочено и към спомоществователите, направили възможна новата аудитория на Свищовската академия. „За да стане факт новата придобивка своя принос дадоха множество дарители”, сподели проф. Захариев и от името на преподавателите и студентите от финансовите катедра и специалност изказа благодарност за даренията, съдействието и подкрепата на: фирма „Евростилл” ЕООД, с управител Страшимир Данчев; за съдействието от Йонка Ченкова при оборудване на залата; за ресурсното осигуряване от фондация „Проф. д-р Минко Русенов”.
Присъстващите на официалното откриване имаха възможност да разгледат новата научна лаборатория, която ще бъде използвана от студентите за приложни изследвания по публични финанси.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.