Институт Перспективи сключи дългосрочен договор за обучение на учители и студенти от Регионалният инспекторат по образованието в град Истанбул, Турция. Това съобщи за Актуално Свищов Ахмед Куйтов, ръководител на организацията.

Нашата организация получи високо доверие в следствие на нашата иновативна методика за образование, която съчетава аспекти на неформалното учене и междупоколенческото взаимодействие, коментира Куйтов.

От 3 до 9 декември в Свищов е първата група от 13 учители от Истанбул, които са изпратени от най-големият инспекторат в страната им. Той отговаря пряко за провеждането на обучението на 2 645 000 обучаеми във всички нива от обучението от начално до образование за възрастни в 5 732 държавни и частни учебни заведения. Инспектората координира работата на 143 000 учители и им организира курсове за повишаване на квалификацията.

Институт Перспективи е избран за партньор въз основа на иновативните практики относно образователното предприемачество в следствие на управлението на най-голямото младежко пространство в България. Предстои от тук нататък всяка година да свищовското НПО, да организара образователни курсове за ученици, учители и възрастни по теми свързани с предприемачеството, професиите на бъдещето и информационните технологии.

Основната философия на настоящото обучение е да вдъхновим своите обучаеми да осъзнаят значението на логическата последователност от обучението по чужд език – културата като предпоставки за успешно предприемачество на международно ниво. Споделяме им добри практики от наши инициативи по вече осъществени проекти. Ние, сме пример за ориентирана към бъдещето организация с последователни действия в настоящото. Имено поради тази причина в нашето младежко пространство инициирахме обучение по китайски език за възрастни. Възнамеряваме от следващата година да предоставим възможност и за други чужди езици, коментира още Куйтов.