В област Велико Търново намаляват селищата, в които здравните власти регистрират замърсена питейна вода, предаде кореспондентът на БНР.  
За първото тримесечие на годината РЗИ Велико Търново е изследвала 29 проби от питейни води, като в 7 от тях са регистрирани отклонения. Замърсена вода е установена само в села в общините Елена, Полски Тръмбеш, Свищов и Стражица.
Коли форми са регистрирани във водоизточника за село Яковци. В Петковци хората използват замътнена вода, за което на управителя на ВиК – Йовковци е издадено предписание да осигури качествена вода за населението. В Българско Сливово има превишение на допустимите норми за желязо.
Вода с нитрати пият във Вързулица, Страхилово, Виноград и Лозен.
Няма издадени заповеди и съставени актове за нарушения от здравните власти.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.