Най-ценните и интересни експонати от фонда на Художествена галерия „Николай Павлови“ са включени в луксозен каталог и са дигитализирани. Това стана ясно днес по време на пресконференция, която отчете свършеното по проекта „Изкуството в Свищов по пътя на времето“.

Галерията и Общината представиха свършеното по начинанието, финансирано от Министерството на културата. В пресконференцията участваха Таня Ликова, ръководител на проекта и директор на ХГ „Николай Павлович“, Росен Маринов, директор на Дирекция „Култура и културно наследство“ в община Свищов, Цонка Караджова, уредник в Художествена галерия „Николай Павлович“ и художникът Пламен Симеонов.

В рамките на проекта ние избрахме да изработим луксозен каталог, който събира богатия архив на галерията, с текстове на български и английски език, както и да обогатим постоянната експозиция на галерията с нови метални информационни табелки, каза Таня Ликова. Освен хартиен вариант, каталогът има и електронно издание, посочи тя.

Основната цел на проекта е да запознае гражданите на Свищов и гостите на града с това, което притежава галерията, относно движимото културно наследство, както и да засили интереса на младите хора да посещават институцията.

Ръководителят на проекта поясни, че в изпълнението му е организирана образователна работилница с подкрепата на ученици от свищовските училища, която бе проведена през април. В нея децата създадоха собствени творби, които изложиха в галерията, допълни Ликова.

Галерията притежава близо шест хиляди експоната, разделени във фондовете живопис, графика, карикатура, скулптура, иконопис, приложно изкуство, рисунки и спомагателен фонд, каза Цонка Караджова. В каталога на хартиен носител и в дигитален вариант са включени 200, които са най-интересни и ценни.

Като партньор от Община Свищов Росен Маринов изказа поздравления и благодарности към екипа за добрата работа и извършените дейности по проекта. В работата по продукта той поясни, че е свързан с графичното оформление на каталога.