Надка Балева е завършила право в Софийския университет „Климент Охридски”. Работи над 20 години като прокурор – половината от тях по разпределение в Омуртаг, а следващите – в Свищов. От 1992 г. е вписана като адвокат при Великотърновската адвокатска колегия. Пет мандата е общински съветник, а 2005 – 2009 г. – народен представител в 40-то Народно събрание. Тогава е председател на Постоянната комисия за контрол на новосъздадената Агенция за национална сигурност (ДАНС) и член на Правната комисия и Комисията за вътрешен ред и сигурност. В периода 2011 – 2015 г. отново е общински съветник в Свищов и председател на Постоянната комисия по нормативна уредба. Днес цветя, книги и… отглеждане на зайци запълват свободното време на Надка Балева. Но въпреки че вече не е в активната политика, юристката не е чужда на това, което става в държавата и общината.

  • Прелетните птици в политиката
    „БСП напуснаха или се дистанцираха от нея не само юристи, но и много други представители на различни професии. За някои от тях това се наложи поради несъвместимост на заеманата длъжност с партийно членство, други бяха разочаровани или за да са отново на гребена на вълната, други се преориентираха, за съжаление, не по вятъра на промяната, а по промяната на вятъра.
    Що се отнася до мен, през годините кандидатурата ми и за общински съветник, и за народен представител е била издигана от БСП и съм избирана като представител на БСП. Да загърбя това доверие, би било предателство. Да – имала съм своите разочарования от някои ръководни фактори и на национално, и на местно равнище, които влияеха върху политиката на БСП, ръководени предимно от личните си интереси и властови амбиции, но те не са партията, в която членуват стотици хиляди честни и почтени хора. А и идеите на БСП, принципите й за социална справедливост, солидарност, равенство, патриотизъм и демокрация са непреходни и не съм и помисляла да им изменя.”

Общинският съвет
Няма да натрапвам съвети, особено когато никой не ми ги иска. Само бих пожелала на общинските съветници преди всичко здраве и дали са управляващи или в опозиция – да се уважават взаимно, да се вслушват в разумните предложения, независимо от кого произхождат, и в работата им водещи да бъдат не партийните пристрастия, а интересите на гражданите на общината, в което се заклеха при встъпването си в длъжност. Да бъдат по-активни в изказванията си, за да могат хората да разберат на достъпен до всички език същността на проблемите, които се разискват.”

  • Президентските избори
    “Мисля, че многото кандидатури ще фрагментират вота и неминуемо ще има балотаж, в който единият от участниците със сигурност ще бъде кандидатът на БСП. Жалко, че някои от лидерите от левия и патриотичния спектър на политическата дъга не съумяха (или не пожелаха) да превъзмогнат собственото си его, и без да се губи идентичността на партиите им, да се обединят около една обща кандидатпрезидентска двойка, която да спечели изборите убедително още на първи тур. Разделението сега работи в полза на друга политическа сила, а концентрирането на законодателната, изпълнителната, президентската власт и отчасти съдебната (чрез квотите в Конституционния съд и Висшия съдебен съвет) в едни ръце ми напомня за не толкова далечното ни минало, когато в чл. 1 на тогавашната Конституция беше провъзгласена ръководната роля на една-единствена партия.”

Кметът на Свищов
“Генчо Генчев не влезе като спуснат отнякъде парашутист в местното самоуправление. Аз лично имах притеснения, но след двата си силни мандата като един от най-успешните кметове на едно от големите села в района той много бързо навлезе в проблемите на общината. С ентусиазъм продължи добрата практика на предходното управление с добре подготвени и обосновани проекти да се кандидатства за външно финансиране по различни програми – национални и такива на Европейския съюз, в т.ч. по линия на регионалното трансгранично сътрудничество. Извърши се ремонт на проблемните участъци по няколко централни улици и се надявам, че той ще обхване и тези в крайните квартали, както и най-пряката връзка жп гара – автогара – Стопанска академия – център. Значително се подобри организацията на работа на звеното „Общинска охрана”. Засили се видимо контролът върху сметопочистването и сметоизвозването. Придаде се по-приветлив вид на централната градска зона, прочистиха се парковете „Калето” и „Паметниците”. Правят се опити за привличане на инвеститори и разкриване на нови работни места. Дано този ентусиазъм продължи и през следващите три години от мандата.”
Александър ШАБОВ
септември, 2016 година

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.