Приключи ремонтът на водопровода до село Горна Студена, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Приключиха аварийно-възстановителни работи по реконструкцията на напорен и хранителен водопровод на село Горна Студена. Дългоочакваният ремонт бе стартиран на 18 октомври т.г., след като по настояване на ръководството на Общината пред държавата, Министерство на регионалното развитие и благоустройство отпусна сумата от 311,667 лв. за ремонтни дейности.

В рамките на близо два месеца бяха подменени 2117,8 метра стари азбесто-циментови тръби с нови полиетиленови тръби висока плътност, предназначени за високо налягане 10 атм., като новите трасета на водопроводите бяха изградени успоредно в непосредствена близост до съществуващите. По време на ремонта бяха установени 27 скрити аварии, а с възстановяване водоснабдяването към населеното място ще се занижат загубите на вода и ще се предотвратят честите аварии.

Кметът на Горна Студена Пламен Иванов изрази своята благодарност и благодарността на хората от селото за ангажираността на кмета Генчев и екипа му, както и за бързата и качествена работа по подмяната на водопровода. Той каза още: „Присъствах на всеки етап от ремонтните дейности и съм изключително впечатлен от бързата и прецизно свършена работа. Това за мен и хората от селото означава много и ние оценяваме усилията, които се полагат от общинското ръководство. За съжаление ефектът все още не е осезаем, тъй като остават проблемите със старата вътрешнопреносна мрежа, която често аварира. Надяваме се с времето да бъде решен и той.“.

Подмяната с нови тръби ще оптимизира използването на водните ресурси в село Горна Студена, но проблемът с вътрешнопреносната мрежа както в селото, така и в много от другите населени места продължава. В тази връзка, за да задоволи потребностите на населението от вода за питейни и битови нужди, община Свищов активно работи по изготвянето на проекти за подмяната на вътрешната ВиК инфраструктура в проблемните села, за които ще търси различни източници за финансиране.

Средствата за ремонта в с. Горна Студена са осигурени от капиталовите разходи по бюджета на МРРБ по програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ за 2023 година. С финансиране по тази програма предстои подмяната и на водопровода в село Червена.