Стартира общественото обсъждане на Ръководството за кандидатстване за първата състезателна покана за предложения за проекти за еко проекти по програма Интеррег.
Прогнозният бюджет за специфичните цели по Приоритет 2: Зелен регион е:
• 9,126,637 евро (общо) за операции за адаптиране към изменението на климата;
• 35,000,000 евро (общо) за проекти, подобряващи защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелени инфраструктурни проекти и проекти за намаляване на всички форми на замърсяване.
Всички заинтересовани страни са поканени да участват в обществена консултация и да споделят своите коментари и предложения, коментират от програмата. Това може да стане на: robg@mdlpa.ro до 15 март 2023 г.
След консултацията Ръководството за кандидатстване ще бъде одобрено от Комитета за наблюдение на програмата Interreg VI-A Румъния-България.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.