Проект за над 350 хиляди лева за ремонт на спортната база в СУ „Цветан Радославов“ е разработила Общината, научи Актуално Свищов.
Начинанието е под надслов „Модернизация на спортната инфраструктура на СУ „Цветан Радославов“ и очаква финансиране от „Красива България“ за 2023 година.
Общата стойност на проекта е 368 541 лева. Община Свищов ще осигури съфинансиране по проекта в размер на 239 552 лв. – 65 %.
За поредна година Община Свищов кандидатства за участие в проект „Красива България“ към Министерството на труда и социалната политика.
През 2019 година бе ремонтирана спортната база в СУ „Димитър Благоев“. През 2020 година спортната инфраструктура в СУ „Николай Катранов“. През 2021 г. също по „Красива България“ реализира проектно предложение за ремонт на фасада и ограда на ДГ „Слънчо“ в гр. Свищов.
Към 1 януари т. г. в училището се възпитават и обучават 348 ученици от I -XII клас, а за тях се грижат 54 човека педагогически и непедагогически персонал.
Сградата е топлоизолирана, но съществуващата спортна площадка в двора на училището за игра на децата е оборудвана със съоръжения, които не отговарят на изискванията на Наредба 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
Днешното състояние на тази територия е нефункционално – напукани настилки, амортизирани спортни уреди, което я прави не функционална и децата, обучаващи се в учебното заведение не могат разнообразно да спортуват и заниманията им са ограничени.