Областната комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет подкрепи искане за 253 230 лева за укрепване в Ореш. Това съобщиха от пресцентъра на областната управа в старата столица.

Да бъдат отпуснати 253 230 лв. за укрепване на ул. „Главна“ в с. Ореш предлага Областната междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС .
Областната междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет подкрепи искането на кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев за укрепване на улица „Главна“ в Ореш.
Това стана на заседание, което се проведе онлайн и беше водено от областният управител инж. Георги Гугучков. В него участваха още експерти към Областна администрация, представител на община Свищов, РД ПБЗН, НВУ, ОД МВР, РИОСВ, Областно пътно управление и други институции.

Пропадането на част от ул. „Главна“ с село Ореш е възникнало в резултат на продължителни интензивни валежи, водещи до прииждане на голяма маса отточни води. Пропадането е в южната част на улицата, при склона на „Орешко дере“ около местата, където уличната канализационна мрежа се включва в дерето. Зоната на пропадането започва от южната част на кръстовището на ул. „Главна“ и ул. „Дунав“ и е с ориентировъчна дължина от пет метра. Шест метра на запад се наблюдава второ пропадане, което е с дължина около девет метра и е разположено около съществуващ отводнителен отвор. Кръстовището представлява много сериозна водосборна точка от съседните райони и е обект на обилно преминаване на водни количества.

Улица „Главна“ е част от общински път Свищов – Деков/жп гара Ореш – Ореш – Свищов, преминава през цялото село и осигурява връзката на населеното място с републикански път II – 52 и гара Ореш. За обекта е изготвен технически проект. Направена е и количествено – стойностна сметка за необходимите строително-монтажни работи.
Областната междуведомствена комисия единодушно излезе с положително становище до ресорната комисия към Министерски съвет.