1 368 000 лева предоставя МРРБ за свлачища в общината, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
Днес, със свое писмо изх. № 91-00-75(217)/04.11.2022 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройството уведоми Община Свищов, че предоставя финансови средства в размер на 1 368 000 лева за извършване на проектно-проучвателни работи, включващи инженерно-геоложки проучвания и инвестиционни проекти на пет свлачищни обекта в Свищов. Средствата се предоставят във връзка с постъпили в Министерството на регионалното развитие и благоустройството писма от община Свищов, с искане за предоставяне на финансови средства за реализиране на инвестиционни намерения на Общината за укрепване на свлачища.
Средствата ще бъдат предоставени под формата на трансфери между община Свищов и МРРБ.
Предстои провеждане на процедура по възлагането на обществена поръчка за изпълнение на дейностите.