Проект на община Свищов за над 1.1 милиона лева за внедряване на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление бе одобрен по програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Под номер 1 в списъка на одобрените проектни предложения по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 1″ е проектът на Общината „Внедряване на мерки за енергийна ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на община Свищов“. Финансирането, на стойност 1 123 411.20 лв., ще бъде осигурено по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, а реализирането на проектното предложение е насочено към повишаване на енергийната ефективност, чрез модернизиране на уличното осветление и подобряване условията за живот на жителите на Свищов.

Очакваните положителни резултати от реализирането на проекта са:

• Привеждане на системата за управление на външно изкуствено осветление в устойчиво състояние;

• Подобряване на качеството на уличното осветление и привеждането му в съответствие с нормите за осветеност;

• Намаляване на годишните разходи за електрическа енергия, спрямо базовата линия, в размер на 1000924 kWh;

• Намаляване на разходите за поддръжка и експлоатация;

• Намаляване на емисиите от парникови газове – еквивалентни емисии въглероден диоксид (СО2), свързани с използване на електрическа енергия с 802,66 т/год.;

• Намаляване на уличната престъпност;

• Намаляване на пътно-транспортните произшествия;

• Повишаване на безопасността при движение на пешеходци и по-безопасно придвижване с велосипеди;

• Създаване на комфортна нощна среда за населението в град Свищов.

Община Свищов е сред първите общини входирали пет проектни предложения по Националния план за възстановяване и устойчивост още в първите дни на 2023 година, припомнят от пресцентъра.