Среща с транспортните фирми за автобусни превози се проведе в Гербовата зала, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
По покана на кмета Генчо Генчев, днес в Гербовата зала на Община Свищов се проведе среща с автобусните фирми за обществен транспорт, на която присъства и ресорният зам.-кмет Станислава Стоянова. На нея бяха обсъдени проблемите във връзка с транспортната свързаност и предизвикателствата, пред които е изправено населението в община Свищов.
По време на организираната среща кметът утвърди направените от превозвачите заявки по механизма за изплащане на субсидията, осигурена с Постановление на МС, с което Община Свищов за първи път получи средства в размер на 250 хиляди лева за покриване загубите на транспортните фирми.
„За мен е важно Община Свищов да има работеща транспортна схема и хората да могат да пътуват спокойно между населените места и областните центрове, затова няма да спрем до тук и ще продължим да настояваме пред Министерството на транспорта и съответните органи за промяна в Наредбата и включване на крайдунавската община в Списъка на подлежащите на субсидиране междуселищни пътнически превози в слабонаселените планински и гранични райони в страната, с което финансовата подкрепа да бъде регламентирана и системна“, заяви кметът на Свищов.
От своя страна, автобусните превозвачи благодариха на кмета Генчев и общинското ръководство за ангажираността, добрата работа и отношението към тях.