Извънредно заседание провежда ОбС-Свищов, а темата е приемане на Бюджет 2024 на Общината, научи Актуално Свищов.

Заседанието ще се проведе на 7 февруари от 14:00 часа в Зала №1 на улица Цанко Церковски.

Преди това обаче трябва да се проведат заседания на комисиите към градския парламент. Така на 1 февруари от 14:00 часа, в Зала №1 съвместно заседават три комисии – ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“; ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води” и ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”.

Час по-късно съвместно заседават ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”, ПК по “ЗПК“ и ПК по “Образование, култура и вероизповедания”.

В петък, 2 февруари заедно умуват ПК по “ТСУ и общински активи” и ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”.

Тази година бюджетът е в размер на над 47 милиона лева. Отделно със средствата по проекти на Общината той достига до 120 милиона лева – още по темата ТУК.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.