На извънредно заседание общинските съветници дават зелена светлина на индустриалната зона, научи Актуално Свищов.

Изграждането и функционирането на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ще подпомогне община Свищов в контекста на бъдещото ѝ социално-икономическо развитие, е записано в предложението от кмета Генчев до ОбС-Свищов. С оглед на факта, че индустриалните паркове са инструмент за привличане на инвеститори и създаване на работни места, наличието на такъв на територията на община Свищов би допринесъл за местен икономически ръст, заетост на местното население и по-висок жизнен стандарт. Локацията и инфраструктурата са сред предимствата, отличаващи „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ като инкубатор за бизнес реализация, мотивира се още градоначалникът.

Във връзка с горното Операторът е изготвил предложение за изпълнение на инвестиции “Изграждане на “Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“, с което ще кандидатства за финансиране по процедура „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“, от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). По процедурата ще бъдат предоставени безвъзмездни средства за изграждане и развитие на индустриални паркове на кандидатствали оператори на индустриални зони и паркове в страната.

Изпълнението на инвестицията от Оператора следва да се осъществи в съответствие със свързаното приложимо законодателство – Закона за индустриалните паркове, Националния план за възстановяване и устойчивост, Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ), Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията); принципите и правилата на МВУ, приложимите изисквания на НПВУ, Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение по процедурата за подбор на крайни получатели, Ръководството за изпълнение на инвестициите по чл. 31 от Постановление № 14 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (ПМС №114/2022 г.).

Извънредното заседание е утре, 9 ноември от 14,30 часа в Зала 1 на Цанко Церковски 2.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.