В Свищов се проведе среща с екипа на Регионален център на социалните предприятия – Габрово към Министерството труда и социалната политика. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

В зала 1 на Общината се проведе среща с екипа на проект „Развитие на социалната икономика“, от Регионалния офис на Министерството на труда и социалната политика -Габрово. На срещата присъстваха зам.-кметът Анелия Димитрова, ръководителят на общинска служба „Социални дейности“ Анелия Димитрова, директори и представители на социалните услуги в община Свищов и наетите социалните работници, по проект „Укрепване на общинския капацитет“.

Екипът от Габрово представи дейностите и целите, по които работи. Регионален център на социалната икономика е една от 6-те фокус-точки в страната и изпълнява социалната политика на Министерството на труда и социалната политика за Северен Централен район на планиране. Сред целите им е да се насърчи модернизацията и дигитализацията на работните процеси в социалните предприятия, да се повиши тяхната видимост и конкурентоспособност, както и да се подобри квалификацията на персонала. Основна цел на екипа е да запознае и действащия бизнес с възможностите на социалното предприемачество и насърчителните мерки, с които държавата ще подпомогне работодателите.

Бяха обсъдени възможностите за партньорство, както и пресечните точки, които могат да повишат информираността на заинтересовани субекти за възможностите за социално предприемачество, включително чрез европейско и държавно финансиране. Работата в мрежа е от ключово значение за достигането до целевите групи, за да се осигури подкрепа за социално включване и самостоятелен начин на живот на хората в неравностойно положение.

Присъстващите бяха запознати в детайли с нормативната база в областта на социалната икономика, Регистъра на социалните предприятия към МТСП, необходимите документи и процедурата за регистриране на социални предприятия, както и с марката „Продукт на социално предприятие“.

Накрая на срещата имаше предоставена възможност и за индивидуални консултации по конкретни въпроси на заинтересованите участници.