На два етапа най-вероятно ще се извърши ремонта на Факултетския корпус на Академията. Първата част е укрепване на основите и след това другите ремонтни дейности. Това заяви пред Актуално Свищов проф. д-р Марияна Божинова, ректор на СА „Д. А. Ценов”.
Готов е докладът след проучването на екипа от Минно-геоложкия университет – София, съобщи проф. Божинова. В момента се подготвя проекта за строителните дейности за ремонта на база проучването. Най-вероятно това ще бъде извършено от проектантска организация, за да може да бъдат остойностени строителните дейности. Това ще бъде основание да бъдат поискани средствата за дейностите, допълни ректорът. Два – два милиона и половина лева са обещани от държавата за ремонт – северната част на сградата от няколко години не се използва. Проблемът е от близо 10 години.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.