590 лв., необложени по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, ще вземе редовият член на Секционна избирателна комисия, ако участва в пълния цикъл на изборите – от подготовката до предаването на изборните книжа в ОИК
Тези пари той ще получи, ако изборите са в два тура.

Възнагражденията не са само са необлагаеми, но и здравните и осигурителните вноски ще поеме държавата.

С решение N 1954 от 3 август т. г. ЦИК определи размера на възнагражденията на председатели, секретари и членове на общинските и секционните комисии за местните избори тази есен.
За първия тур, който ще се проведе на 29 октомври, възнаграждението на редовия член на СИК е общо 295 лв.

Тази сума се формира както от основното възнаграждение, което е 215 лв., така и от допълнителните. За участие в обучението на СИК от ОИК се изплаща допълнително възнаграждение по 40 лв. на всеки участвал в него. За получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали в деня преди изборите, както и за подреждане на помещението за гласуване се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал. Членовете на СИК, които представят протоколите на комисията и другите изборни книжа и материали в ОИК, съответно в Общинската администрация, получават допълнително възнаграждение. То е различно в зависимост от това колко избирателни секции има в общината. Ако те са до 350 броя, както са общините във Великотърновска област, възнаграждението за чакането и реденето на опашки за предаване на протоколите е 25 лв. И така, общо 295 лв. Сумата се удвоява, ако има втори тур на изборите.
Председателят на секционната комисия взема 275 лв., зам.-председателят и секретарят – по 245 лв., а редовият член – 215 лв.

Месечното възнаграждение на членовете на общинските избирателни комисии (ОИК) за подготовка и провеждане на изборите, което те ще получават от 9 септември до 7 дни от обявяването на резултатите от първия и втори тур, е регламентирано. Председателят получава 1870 лв., зам.-председателят и секретарят – по 1775 лв., и членовете на комисията – по 1685 лв. За това определено време всички разходи за пътуване на членовете на ОИК, чийто постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, където се провеждат заседанията на комисиите, също се плащат от държавата срещу представен документ за направените разходи пред съответната общинска администрация.

Всички общински избирателни комисии във Великотърновска област ще са в състав от 11 членове, тъй като в никоя община броят на секциите не надвишава 150. При последните парламентарни избори в най-голямата община – Великотърновската, местата за гласуване бяха 142, следва Горна Оряховица с 67 секции и Свищов с 52. Всички останали общини са далеч под тези бройки.
Ана РАЙКОВСКА,
вестник Борба

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.