Близо 72% от учителите са с увеличени заплати от април, а останалите ще ги договорят по-късно, но считано от 1 април 2022 г. Тези данни, събрани от 3995 училища и други образователни институции, са били представени днес от просветното министерство пред членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование, пише вестник „Сега“.
87% от училищата, детските градини и образователните центрове, които са вдигнали възнагражденията, са достигнали среден ръст от 12.3% и дори са надхвърлили стойностите, договорени в колективния трудов договор между социалните партньори и МОН. С над 13% са нараснали заплатите в 170 институции. Под 10% е увеличението на 71 места, показват данните на МОН.
Общо 305 институции не са решили с колко ще бъдат вдигнати заплатите, защото още нямат утвърден бюджет с решение на съответната община или очакват изменението в Наредба 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда, което да отрази новите минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти. „Проектът на промяната бе публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОН. Бележки и предложения се приемаха до 28 април т.г. Предстои документът да бъде обнародван в „Държавен вестник“ „, казват оттам.
Едва 0.5% от образователните институции към момента не планират увеличение на заплатите поради липса на достатъчно средства. За целта МОН ще провери дали са достигнати договорените минимални индивидуални работни заплати във всяка от тях, ще анализира проблемите – „там, където ги има“, и ще търси решение съвместно с училищните ръководства и общините.
От МОН дават заявка паралелно с това да проследят финансовото състояние на всички училища, детски градини и центрове при новите условия – увеличен бюджет от 1 април 2022 г. и намалени разходи след края на зимния сезон. „При необходимост от допълнителни средства въпросът ще бъде обсъден в рамките на актуализацията на бюджета, която предстои в средата на годината“, казват от екипа на министър акад. Николай Денков. И уверяват, че всички повишения на работните заплати ще бъдат изчислени със задна дата от 1 април 2022 г., независимо кога ще се случат.
Преди ден работодателите настояха за спешна актуализация на средствата за издръжка на училища и детски градини. Според тях е нужно поне 40% увеличение на парите за издръжка заради скъпия ток, в ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ СЛЕД ЛЯТОТО МОЖЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО ЗАТРАВЯНЕ на училища.
По-рано днес и синдикатите изпратиха тревожна позиция до медиите, в която посочват, че единните разходни стандарти за т.г. са се увеличили едва с 10%, а не с 20 на сто, както е заложено в КТД. „Лавинообразното нарастване на средствата за издръжка, като цени на ток, енергийни източници, строителни материали, храна и др. поставя огромен риск не само за нормалното функциониране на образователните институции, но и за затваряне на училища и детски градини, поради невъзможност да плащат разходите за издръжка. Преходните остатъци, които даваха известни финансова сигурност на училищата, които ги имат, отдавна се изчерпаха. За съжаление набира скорост друга порочна практика в много общини да се задържат средства по единните разходни стандарти, които по закон трябва веднага да се трансферират в училищните бюджети. Това забавя последното увеличение на учителските заплати от 12.3%“, казват от синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.
Затова оттам настояват при актуализация на държавния бюджет да бъдат заложени средства за увеличение на единните разходни стандарти с поне 30%, да бъде увеличена издръжката на образователните институции с не по-малко от 30%, както и да бъдат увеличени работните заплати на работещите в сектора с не по малко от 15%, за да се гарантира постигнатия ръст през последните 5 г. от 125% над средната брутна работна заплата за страната. „Държавата незабавно да предприеме действия за диференцирана данъчна политика към образователните институции, защото последните в Република България се третират като търговски предприятия. Нека да се освободят от ДДС средствата за издръжка – ток, парно, вода, ремонти и др. Нека училищата и детските градини да престанат да бъдат най-желания за министерство на финансите генератор на ДДС! Защото това са парите за нашите деца“, настояват от синдиката, апелирайки образователните институции да се освободят от данък сгради и такса смет.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.