Няма как спешно да се направят промените във висшето образование, чиито проекти бяха публикувани за обществено обсъждане в последните дни на предишния екип в МОН. Това обяви служебният министър проф. Сашо Пенов на заседание на Съвета на ректорите, което се проведе днес, съобщиха от МОН. Минималните изисквания за атестиране на преподавателите и за заемане на академични длъжности, както и правилникът за прилагане на Закона за развитие на академичния състав, тепърва ще бъдат обсъждани.
До момента в общественото обсъждане по проекта са получени едва 8 становища. Освен това не е направена задължителната по закон оценка за въздействието на промените, затова министър Пенов предвижда да създаде екип от представители на МОН и БАН, които да попълнят липсата. Към показателите за атестиране е имало забележки и от страна на юристите в Министерски съвет. Тепърва трябва да се потърси консенсус между преподавателите от самите професионални направления за минималните изисквания, категоричен е министър Пенов.
Проектът на концепция за промени в Закона за висшето образование, които предвиждат обединения на висши училища, също не е от днес за утре, заяви министър Пенов. Срокът на обсъждането на проекта е 30 септември, но по него са постъпили нула становища. Предстои да се съберат мнения по концепцията, за да се създаде върху тях проект на промени в закона. Това няма как да направи служебното правителство, каза министърът. По думите му и сега законът дава възможности за обединяване, но за 9 години до сега няма нито едно такова предложение. Отворен съм за всякакви писмени становища по темата, заяви проф. Пенов.
Промените в Закона за насърчаване на научните изследвания, обявени като концепция, трябва да се реализират до третото тримесечие на 2023 година, за да бъдат усвоени средства за БАН по Плана за възстановяване и устойчивост, обясни служебният министър. Затова как да стане законовото обвързване на науката и иновациите също ще бъде създадена работна група. Председателят на Съвета на ректорите проф. Лъчезар Трайков и неговите колеги благодариха на министъра за разясненията и заявиха, че те внасят успокоение в средите на висшето образование. Ректорите поставиха пред проф. Пенов множество проблеми и идеи, свързани с текущите реалности в момента.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.