МОН предоставя 220 хиляди лева на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ в Свищов за цялостна подмяна на отоплителната инсталация. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

В началото на 2023 година стартираха дейностите по модернизация на сградата на Търговската гимназия. Това стана възможно в резултат на реализирането на проект по Оперативна програма „Региона в растеж“ 20214-2020″ на стойност 2 489 999,03 лева без ДДС. В процеса на изпълнение на ремонтните дейности се установява, че в проектното предложение, подадено през 2016 година от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, не е описана съществена част от отоплителната система, липсата на която би попречило за постигане целите за енергийната ефективност на сградата. С оглед на това, кметът на Свищов и директорът на гимназията изготвиха мотивирано искане към МОН, за предоставяне на допълнителен финансов ресурс, извън средствата по проекта, с който да се осигури необходимата енергийна ефективност на учебното заведение.

На 10 август с писмо от МОН, директорът на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ бе уведомена, че министерството осигурява средства, в размер на 220 хиляди лева, за цялостна подмяна на отоплителната инсталация на образователната институция. Сега, след като бъде завършен дългоочакваният ремонт на Търговската гимназия и подменена изцяло отоплителната система, сградата ще отговаря напълно на всички изисквания и мерки за енергийна ефективност, което пряко ще се отрази на комфорта в училището, и качеството на предоставяната образователна услуга.

Вр. и. д. директор на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ Лиляна Димитрова изразява своята благодарност към министъра на образованието проф. Галин Цоков и неговия екип, и към кмета на Свищов Генчев, за съпричастността към проблема и подкрепата, уточняват от пресцентъра на Общината.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.