В града е открит Мобилен общински офис / МОО / на Национална служба за съвети в земеделието / НССЗ /, съобщиха за Актуално Свищов от службата. Той е част от мрежа общински офиси, чиято дейност се финансира по проект „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Експертите ще предоставят безплатни професионални съвети и специализирани консултации на земеделски стопанства, безплатна консултантска помощ на стопани, сдружения и организации, свързани със земеделието. Ще организират информационни семинари по актуални теми в областта на земеделието, ще извършват посещения на земеделски стопанства и разясняват условията за кандидатстване, за финансиране по програми, ще организират приемни по различни населени места.
Целта на Мобилният общински офис е да улесни достъпа на земеделските стопани и заинтересованите лица в областта на земеделието до съветнически услуги в малките и по отдалечените от областния център населени места. Офисът в Свищов ще обслужва общините: Свищов, Полски Тръмбеш.
Офисът се намира на адрес гр. Свищов, ул. Тодор Миланович № 2 ет.3
(бившия Битов комбинат)
Телефон за връзка: 063187030.
Работно време: от 9:00 до 17:30ч ( от понеделник до петък ).