Отличието за Владислав Любенов е от престижния конкурс на Мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази“. Учен от свищовската Алма матер за четвърта поредна година печели отличието, пише вестник „Труд”.
Младият учен-финансист Владислав Любенов от Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов спечели престижния конкурс за 2021 г. на Мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази“ към Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ в направление „Икономика“. Със студия на тема „Лихвената крива в Еврозоната по време на COVID-19 пандемията, влияние на инвестиционните и макроикономически нагласи върху формата на кривата” той впечатли авторитетното жури и заслужено победи в конкурса. Владислав Любенов е редовен докторант в катедра „Финанси и кредит“ на висшето училище в Свищов и подготвя дисертация на тема „Актуални проблеми при оценяване на финансови инструменти“ под научното ръководство на проф. д-р Стефан Симеонов.
Така за поредна година престижната награда в конкурса по икономика на Мемориален фонд „Илко Ешкенази“ победител е свищовски докторант-финансист. През 2019 г. носител на наградата стана докторант Беатрис Любенова с изследване на тема „Емиграцията и отражението й върху икономиката на България след приемането й в ЕС“ , а през 2018 г. отличието завоюва докторант Теодор Тодоров със студията „Проблеми и предизвикателства пред България по пътя към Еврозоната“. Успешна за свищовския ВУЗ е и 2020 г., когато бакалавър Виолина Тодорова Кирилова от 4 курс, специалност „Международни икономически отношения“ грабна наградата с разработка на тема „Европейски зелен пакт“ – промени, предизвикателства и възможности за устойчиво развитие и сигурност пред енергийния сектор на ЕС. Състояние и перспективи пред българската енергийна система“.
Докторант Владислав Любенов е дипломиран в две бакалавърски специалности в Стопанската академия през 2019 г. – специалност „Международни икономически отношения“ и втора специалност „Счетоводство и контрол“. След това завършва и специалност „Финанси“, магистърската програма „Финансов мениджмънт“. След успешно издържан конкурс е приет за редовен докторант през април 2021 г. в докторска програма „Финанси, парично обръшение, кредит и застраховка“, към катедра „Финанси и кредит“ под научното ръководство на проф. д-р Стефан Симеонов. Младият изследовател е с научни интереси, насочени към финансовите пазари и финансовите количествени изследвания. В рамките на своето бакалавърско следване е избран за член на Студентски съвет в периода от 2016 до 2018 година, където участва в редица изяви и мероприятия. Той притежава солидни иконометрични и езикови умения като има професионални сертификати за владеене на два чужди езика.
„Всяка церемония по връчване на годишните награди по икономика и право на мемориален фонд „Д-р Илко Ешкенази“ традиционно се уважава от видни политици, икономисти и учени. Сред гостите на церемонията за 2021 год. бе бившият премиер и кмет на София Стефан Софиянски, представители на БНБ, журналисти и съратници на именития български политик и общественик, в чиято светла памет се провежда конкурса“, подчертават преподаватели от свищовската академия.
„През стартиралата учебна 2021/2022 година предстоят отбелязване на 85– годишнината на Стопанската академия „Д. А. Ценов“ на 8 ноември и 70–годишнината от създаването на първата българска финансова катедра на 8 април идната година. Подобни престижни награди за наши докторанти и студенти за пореден път потвърждават високата оценка на бизнеса и научната общност за качеството на обучението в Алма матер в Свищов и степента на подготовката на нейните възпитаници“, подчертават от висшето училище.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.