Изворът на минерална вода на терена на бившата казарма става обект от първостепенно значение за Общината, научи Актуално Свищов.

Предложението това да стане ще бъде обсъдено и гласувано от общинските съветници на извънредно заседание. То ще се проведе от 8,30 часа на 26 май в зала 1 на Общината.

Съветниците ще актуализират и Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2023 година, включвайки минералния извор.

Изворът е предоставен с Решение № 24/01.02.2011 г. на Министерство на околната среда и водите на ОбщинаСвищов, за срок от 25 години, за безвъзмездно управление и ползване.

С обявяването на обекта за обект от първостепенно значение и включването му в „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2023г.“ като общински обект от първостепенно значение ще се даде възможност в максимална степен да се ускори процеса по изграждане на площадка за водовземно съоръжение, за което ще са необходими по-кратки срокове, е записано в мотивите за предложение.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.