Меморандум за разбирателство сключиха Стопанска Академия „Димитър А. Ценов”, Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак”, гр. Тараклия, Република Молдова, Районен съвет Тараклия и Асоциация на българите по света, Република България. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Документът бе подписан на официална среща в Свищовската академия от ректорите на двете висши училища проф. д-р Марияна Божинова (СА) и доц. д-р Мария Паслар (ТДУ), и Младен Станев – председател на Върховен управителен съвет на Асоциацията, а четвъртият партньор, с председател Иван Паслар, бе представен от Ирина Никифорова – ръководител отдел „Икономическо инвестиционно развитие” към Районен съвет Тараклия.
В срещата участваха още доц. д-р Васил Кондов – зам.-ректор по научна дейност на Тараклийския университет, чиято съпруга е възпитаник на Свищовската академия, Ивайло Дочев – председател на Контролния съвет на Асоциацията и Нина Стоименова – член на Асоциацията (зам.-министър на Регионалното развитие и благоустройството в периода октомври – декември 2021 г.). От страна на домакините в срещата участваха зам.-ректорите доц. д-р Искра Пантелеева (Учебна дейност и акредитация) и доц. д-р Любомир Иванов (Научноизследователска дейност и развитие на кадрите). Според подписания документ, основната цел на този меморандум за разбирателство е да развива иновативно научнообразователно и културно сътрудничество, взаимен обмен на знания и практики, както и да насърчава взаимното разбирателство и общественополезните дейности между четирите институции.
При представянето на Тараклийския държавен университет ректорът доц. д-р Мария Паслар сподели, че това е най-младия (от 2004 г.) университет в Република Молдова. Той се намира в район, в който живеят етнически българи, в него се обучават и представители на други народности, но всички студенти изучават български език и всички имат право на стипендия, която се предоставя от Р България. „Надяваме се с Ваша помощ да развиваме още по-добре нашия университет. Имаме нужда от компетентна помощ, а Вие имате голяма и богата история и като университет и като град”, каза доц. Паслар и изрази надежда за ползотворно сътрудничество със Свищовското висше училище. Тя сподели, че и Тараклийският университет, и Районен съвет Тараклия имат отдавна приятелски връзки с Асоциацията на българите по света, в лицето на Младен Станев, и изказа специална благодарност към Нина Стоименова, че е протегнала приятелска ръка към тях, присърце е приела поканата им и е била гост на тържествата в гр. Тараклия във връзка с Деня на бесарабските българи. В отговор на това Нина Стоименова заяви: „За мен България е кауза! За мен е важно да бъда сред Вас и да бъда в полза на всички. Екипът на Свищовската академия заслужава да представи своя опит пред Вас, да Ви подаде ръка и да Ви покаже как може да се развива Тараклийският държавен университет, защото СА „Д. А. Ценов” е учебното заведение, което би Ви дало най-пълния облик на цялата експертиза, с която разполагат и най-добрите знания”. Като член на Асоциацията на българите по света Нина Стоименова благодари на председателя Младен Станев за гласуваното й доверие да осъществи връзката между двете висши училища и пожела на партньорите „Бог с нас!”. Увереност в ползите от подписания меморандум изрази и председателят на Асоциацията. Той подчерта, че Свищовската академия ще предаде своя опит на „другата България – на нашите етнически български общности”, а меморандумът ще бъде много полезен и ще отвори нови и интересни възможности и за българските и за молдовските студенти.
Ректорът на СА „Д. А. Ценов” също сподели радостта си от факта, че се поставя началото на едно ползотворно сътрудничество именно с Тараклийския университет и благодари на Нина Стоименова, като един много сърцат българин с искрено отношение към българите зад граница. Домакините представиха информация за Академията, свързана с обучението на студентите в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”, научноизследователската дейност, дистанционното обучение, дигитализацията, иновациите и др. Проф. Божинова сподели, че в момента само 1/3 от свищовските студенти са по държавна поръчка, а останалите 2/3 са в платена форма на обучение, което е атестат, че Академията е привлекателно висше училище с много стойностна диплома, валидна отдавна не само в Европа, но и в САЩ, Канада, Австралия. Освен това, Свищовското висше училище има договори с над 300 висши училища извън България, много богат опит и големи традиции в мобилностите на преподаватели и студенти, особено по линия на програма Еразъм+.
Страните по меморандума изразиха готовността си да си сътрудничат при насърчаването на образователни, научноизследователски и културни инициативи, като съгласно подписания документ видовете сътрудничество могат да включват: провеждане на съвместни научноизследователски проекти и публикации; координиране и разработване на съвместни инициативи и участие в европейски програми и проекти за развитие на иновативни подходи в сферата на науката, образованието и културата, и тяхното популяризиране в полза на обществеността; съвместно организиране и участие в международни конференции, симпозиуми и други публични мероприятия; обмен на опит и знания на персонала; съвместни академични програми; краткосрочен стаж/обучение в чужбина за студенти; разработване и обмен на академична информация и материали; осъществяване на активен диалог с държавните власти, гражданското общество, национални и международни организации със сходни цели и приоритети; и др.
След официалната среща по подписване на меморандума за разбирателство, гостите посетиха Академичния музей, където се запознаха с историята на Свищовското висше училище и се докоснаха до лични вещи на Дарителя Димитър Ценов. Ректорът на Тараклийския държавен университет положи подпис в летописната книга на Стопанска академия „Д. А. Ценов”.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.