МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД приключва финансовата 2021 година на печалба, както Актуално Свищов вече писа. Информацията официално е видна от предоставения финансов отчет в местния парламент. Документът трябва да бъде приет и от съветниците – първо в комисия, а след това и в пленарна зала.
„Реализираната печалба от дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД, ЕИК 104509202 за финансовата 2021 г. в размер на 381 000 лв. (триста осемдесет и една хиляди лева) не се разпределя. Същата да послужи за погасяване задълженията на дружеството”, е записано в докладната на кмета Генчев до съветниците.
Актуално Свищов припомня, че това е втора поредна година, в която болницата излиза на печалба. Финансовата 2020 година лечебницата приключи на печалба в размер на 19 хиляди лева. През двете години управител на дружеството е Илиян Венков.