МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ е с амбиция за повишаване нивото на компетентност на някои отделения и разкриване на Отделение по интензивно лечение, т. нар. реанимация. Това заяви Илиян Венков, управител на лечебницата.
Свищовската болница е разработила и изпратила в Министерството на здравеопазването Бизнес план. Крайната дума е на Агенция Медицински надзор.
„Имаме идеята в Хирургичното отделение от първо ниво на компетентност да преминем във второ, за което са необходими и повече лекари. Идеята ни е да можем да извършваме повече услуги на гражданите в община Свищов, да имаме повече клинични пътеки. Това ще ни позволи да увеличим приходите на лечебното заведение, и да можем да правим вече, липсващите дълги години хирургични операции. За тази цел са необходими четирима лекари със специалност Хирургия, плюс още двама лекари без специалност.
С този бизнес план, който сме изготвили, трябва да покрием изискванията и за лекари и за апаратура. Отговаряме на това изискване и затова го правим.
В документа пратен за одобрение е застъпено възстановяването на шест интензивни легла в Отделението по интензивно лечение, така наречената реанимация. Имаме възможността интензивни легла да имаме от Хирургия, Гастроентерология, Неврология. И когато повишим нивото на компетентност да работи и това Интензивно отделение. Разполагаме засега с необходимите лекари, имаме апаратурата по проект за Анестезиологията, така че това ни е другата основна цел“, коментира Илиян Венков.