МБАЛ – Свищов закупува модерно медицинско оборудване за Клинична лаборатория за 36 хиляди лева, научи Актуално Свищов.

Предложението е на кмета Генчев и е одобрено с пълно единодушие от Постоянната комисия Икономическо развитие, финанси и бюджет към ОбС-Свищов. Окончателното решение трябва да вземат градските депутати на редовното си заседание, което ще се проведе на 29 февруари. Със средствата в размер на 36 хиляди лева ще бъде увеличен капитала на здравното заведение.

Общинската болница информира за възникнала спешна необходимост от неотложно закупуване на нова специализирана апаратура за нуждите на Клинична лаборатория, тъй като ползваната към момента е силно компрометирана и излага на потенциална опасност диагностичната и лечебна дейност на Общинската болница. Във връзка с това моли за предприемане на необходимите мерки, в спешен порядък, за закупуване на настолна лабораторна центрофуга (1 брой) и автоматичен биохимичен анализатор (1 брой) за обезпечаване основната дейност на лечебното заведение. Прогнозната стойност на необходимата апаратура е 30 000 лв. (тридесет хиляди лева) без ДДС, записано в проекта за решение.

Видно от гореизложеното, на търговското дружество са необходими финансови средства в размер на 36 000 лв. (с ДДС) за закупуване на посочената специализирана апаратура, обезпечаването, на които е в компетенциите на Общински съвет – Свищов, пише още в документа.