Магистърската програма „Дигитална икономика“, която е съвместна на СА „Димитър Апостолов Ценов“ и Висшето училище по телекомуникации и пощи – София получи акредитация от НАОА към Министерски съвет, научи Актуално Свищов.
Днес ректорът проф. д-р Марияна Божинова проведе работна среща с колегата си проф. д-р Миглена Темелкова. „Срещата премина в приятелски дух, обсъдихме стартирането на съвместната ни магистърска програма „Дигитална икономика“, която получи акредитация. Именно така се споделят ресурси между автономни висши училища“, коментира след срещата проф. Божинова.
Програмата ще бъде обявена за кандидатстване през юни 2022 г. На срещата са били обсъдени и актуални въпроси на висшето образование в България преди Съвета на ректорите, който ще се проведе следващата седмица.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.