Комисията за защита от дискриминация обяви заповедта за зелените сертификати за дискриминационна. Това става ясно от публикувано С Т А Н О В И Щ Е на 9-членната комисия, видя Актуално Свищов на сайта на КЗД. Комисията препоръчва на министъра на здравеопазването да преразгледа и прецизира заповедта си максимално, с цел обхващане на всички или почти всички групи граждани или ситуации. Това се посочва в становище на Комисията за защита от дискриминация.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.