Едно 6-годишно момче се разхождало на пазара с 3-годишната си сестра .
Изведнъж детето видяло, че сестра му не е до него.
То се спряло и погледнало назад – видяло сестра си да стои пред магазин за играчки и да гледа нещо с голям интерес.
Момчето се върнало и я попитало:
„Искаш ли нещо?“ Сестра му посочила куклата.
Момчето хванало ръката й, пресегнал се към витрината, взел куклата и й я дал, като отговорен по-голям брат. Сестра му била много щастлива .
Магазинерът се забавлявал, гледайки зрялото поведение на момчето … Момчето отишло до гишето и попитало продавача:
„Колко струва тази кукла?“
Собственикът на магазина бил мил човек, видял много в живота.
Затова попитал момчето с голяма любов и усмивка:
„Е, колко пари имаш да ми дадеш?“
Момчето извадило от джоба си пъстри черупки, които било събрало от плажа и ги подало на магазинера.
Магазинерът взел черупките и започнал да брои, сякаш са пари. После погледнал момчето, след като ги беше преброил.
Момчето го попитало притеснено:
„Достатъчно ли е за куклата? Толкова имам.“
Търговецът казал:
„Не, не … това са повече от цената, така че ще ти върна останалото“.
Той взел само 4, а останалото върнал на детето.
Момчето с радост сложило мидичките в джоба си и тръгнало със сестра си. Един клиент бил свидетел на случката и попитал търговеца:
„Господине, защо дадохте толкова скъпа кукла за 4 черупки?“
Търговецът се засмял и казал:
„Е, това не са пари за нас, но тези черупки са ценни за това дете. На тази възраст, той все още не разбира какво са парите, но когато порасне, ще знае със сигурност. Тогава той ще си спомни, че е купил кукла с мидички вместо пари, и ще си спомни за мен, и ще знае, че светът все още е пълен с добри и мили хора.“
Интернет

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.