Ден 26-ти е от войната в Украйна. Над 3 милиона са прокудените от страната си жители. В България са влезли над 90 хиляди души – около половината са останали в страната.
Свищов бе един от първите градове, които приеха и продължават да приемат бежанци. В тази връзка бяха инициирани и ред кампании за набиране на помощи. В тази връзка Актуално Свищов се обърна със следните въпроси на 15 март:
Колко средства са събрани до момента?
От преведените средства ползвани ли са за нуждите на гражданите от Украйна и в какъв размер?
Предвиждате ли да предоставяте периодично информация до обществеността за хода на кампанията?
Освен парични средства в момента събирате ли други помощи за прокудените от войната и какви?
Въпросите бяха изпратени до пресцентровете на община Свищов и до СА „Димитър Апостолов Ценов“. Седми ден обаче двете институции, които са обявили дарителски сметки за парични преводи не могат или не искат да предоставят информацията…
Припомняме само, че сдружение на свищовски майки обяви и реализира дарителска акция, а в събота даде и ОТЧЕТ за събраното!
Актуално Свищов е готов да публикува информацията, ако такава бъде предоставена от стопаните на „Цанко Церковски“ 2 и от академичното ръководство на свищовската Алма матер.

Актуално Свищов