Едно интервю взето преди шест години за вестник „Дунавско дело“. Времето през, което ОбС-Свищов се превърна в най-безличния местен парламент за последните 30 години. Последните две дори удари дъното, превръщайки се в личен гумен кметски печат – подпечатвайки без дебат и вслушване на доводите на остатъците от свищовската опозиция. Присъствените му заседания пък се броят на пръстите на едната ръка…
– Господин Кирилов, какво ще бъде водещото за Вас в работата като председател на Общински съвет – Свищов през следващите 4 години?
– Най-вече принципа на екипността, ще искам да бъдем целия Общински съвет едно цяло без, значение от кои политически групи сме. Смятам, че след като цялата свищовска общественост очаква да работим по начин, който да задоволи техните, ние трябва да бъдем единни в този Общински съвет и да направим нашата работа да бъде ползотворна.
– Не смятате ли, че още първото решение на местния парламент не сътвори гаф, от 5-членна комисия нито един не е юрист, а тя ще се подготви промени в Правилника за работата на Общинския съвет?
– Това че няма нито един юрист не е фатално. Общинските съветници имат правото да ползват услугите на всякакъв вид специалисти, в това число и юрист и със сигурност ще ползваме такъв. Без да мога в момента да посоча неговото име, но ще бъде привлечен.
– Господин Кирилов, има ли и какво да промените в стила на работата на Вашия предшественик?
– Не съм се замислял по този въпрос, но смятам, че наистина има доста за промяна, най-вече в самото отношение към общинските съветници. В предишният мандат, като че ли госпожа Светлана Георгиева не беше еднакво добра или лоша към всички съветници, имаше свои предпочитания, което понякога си личеше доста видимо. Смятам, че всички общински съветници са еднакво значими, равни и не трябва да има по никакъв начин някакво разделение между тях и отношението ще бъде еднакво към всички.
– Какво трябва да бъде според Вас възнаграждението на общинския съветник, във Велико Търново има идея съветниците да си гласуват символична заплата от една стотинка?
– Възнаграждението на общинските съветници и сега не е високо…
– Колко е точно, ако не е тайна?
– Между 300 и 400 лева. Със сигурност всеки общински съветник има разходи които прави, дали ще бъдат за телефон, за гориво на автомобила или ще бъдат за облекло. Самата форма на заплащане тепърва ще се обсъжда, но смятам че ще бъде в рамките на закона. Няма да бъде нещо фрапиращо, не може да бъдем и популисти с една стотинка, не можем да бъдем и максималисти, да искаме хиляда лева. По въпроса ще се проведе и разговор с г-н Кирчев, който най-добре знае как трябва да разпределяме финансите на Общината.
– Как ще работите като председател?
– Най-вероятно 4 часа всеки ден. Дори тези часове са условни, защото председателя на Общинския съвет трябва да работи 24 часа, седем дни в седмицата и 365 дни в годината. Фиксирането на определени часове е законово обосновано.
Последният Общински съвет даде възможност гражданите да се включат в неговата работа, но това остана само пожелателно. Вие ще работите ли хората да се включат в работата на местния парламент?
Във всяка една политическа група представена в Общинския съвет има голяма част, която си е от гражданското общество, т.нар. гражданска квота. И в досегашния правилник има възможност гражданите да се изказват по определени въпроси след предварителна заявка. Според мен няма причина да се променя тази точка и ще се запази възможността гражданите да се изказват по проблеми, които ги касаят. Така е редно, общинските сесии са открити и хората трябва да знаят какво се случва. Дневният ред на всяко заседание се изготвя от Председателския съвет седмица преди сесията. Работата на Председателския съвет ще продължи по определения ред. Гражданите ще имат достъп до всеки един общински съветник, до мен, до работата на комисиите.
– Мислите ли, че е най-удачно заседанията на Общинския съвет да са от 16 часа?
– Замислил съм се за промяна на часа. Този час бе фиксиран от години, имаше своите извинения с ангажименти на хората, които са работили в Стопанската академия. В настоящият мандат, до колкото знам, са двама засега и ще се проведе един диалог с тях и ще се опитаме да сменим този час. Сесията е един път в месеца.
– Ще бъде ли спазван началния час, къквто и да е, а не да започвате 20-на и повече минути по-късно?
– Определено ще работя за спазване на фиксирания в новия правилник час. С първото извънредно заседание вече го доказах.
Александър ШАБОВ

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.