Рубриката „Нашите преподаватели” на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” има за цел да представи асистентите, доцентите и професорите, работещи в Свищовското висше училище. В рубриката се поместват интервюта, показващи работата на академичните преподаватели, техните научни интереси, житейски принципи и хобита. По този начин Стопанската академия запознава широката общественост с хората, които ѝ придават облик на научна и образователна институция. 

– Здравейте ас. Шопова и благодарим за приетата покана за интервю! За начало нека направим една кратка Ваша визитка. Кое е родното Ви място, къде сте завършила средно и висше образование и в коя катедра на Свищовската академия работите?
– Здравейте! Аз Ви благодаря за отправената покана да се включа в специалната рубрика! Родена съм и съм израснала в гр. Свищов. Почти целият ми житейски път до момента е преминал тук, в любимия град на брега на река Дунав. През 2011 г. завърших СОУ „Николай Катранов” с чуждоезиков профил – английски и немски език. Това до голяма степен повлия върху избора ми на висше училище, а именно да продължа образователния си път в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Въпреки че бях кандидатствала и в други университети в страната, където бях успешно класирана, все пак моят първи избор бе свищовската Алма Матер и специалност „Международни икономически отношения”. Този избор се оказа ключовата крачка, която постави основите на моя професионален светоглед. Впоследствие желанието ми непрекъснато да се развивам и да обогатявам своята икономическа гледна точка ме изправи пред ново предизвикателство – да се обучавам едновременно в две магистърски програми. Избрах МП „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия” (редовна форма) и МП „Мениджмънт на търговската дейност” (дистанционна форма). Образователният ми път впоследствие ме отведе към докторска програма „Икономика и управление (туризъм)”. Щастлива съм, че днес, след като преди две години успешно защитих своя дисертационен труд, съм част от академичния състав на катедра „Икономика и управление на туризма”.

– По кои дисциплини преподавате и с какво те помагат на студентите да станат по-добри икономисти?
– Имала съм възможността да преподавам значителна част от портфолиото с дисциплини, предлагани от катедра „Икономика и управление на туризма”. Бих казала обаче, че към 2 от тях имам по-сериозни пристрастия – „Въведение в туризма” и „Туристически дестинации”. Първата запознава студентите с базисните детерминанти на туризма, като изгражда теоретичния фундамент, върху който стъпват всички останали специализирани дисциплини. Втората дисциплина е тясно свързана с темата на защитения от мен дисертационен труд. Чрез нея студентите се запознават с функционирането на системата на туристическата дестинация, както и реализирането на управленския процес във връзка с нея.

– Кога или как избрахте да започнете професионалния си път като преподавател в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”?
– По време на обучението ми в ОКС „магистър” започнах все по-сериозно да се замислям каква точно да бъде професионалната ми реализация. Открих интереса си към научното писане, който допълни желанието ми да работя с млади хора. Комплексният характер на преподавателската професия (съчетаването на научно творчество с ежедневното представяне пред аудитория на специализирани икономически теми) я направи много атрактивна за мен. Сметнах, че най-правилното решение е да продължа връзката си с висшето образование по един нов начин – докторантурата, за да мога при добро стечение на обстоятелствата и усърден труд от моя страна да намеря своята професионална реализация като академичен преподавател. Малко преди да приключа обучението си като магистър разбрах, че в СА „Д. А. Ценов” се създава нова катедра – „Икономика и управление на туризма”, която обучава в ОНС „доктор”. За мен това бе най-голямото предизвикателство, с което се бях сблъсквала до момента, и възможност не да вървя по един утъпкан път, а да навляза в непознати води. След 3 години постоянни усилия, през 2020 г., в разгара на световната пандемия, защитих своята дисертация по докторска програма „Икономика и управление (туризъм)”, а през м. февруари 2022 г. станах част от академичния състав на СА.

– Какво за Вас е Свищовската академия, кое я отличава от другите висши училища в България и я прави предпочитана сред младите хора?
– В личен аспект Академията има сантиментална стойност за мен. Тя е причината да срещна моя съпруг, с когото заедно извървяхме целия си образователен път в СА. Тъй като родителите ми са също възпитаници на това висше училище, още в тийнейджърските ми години знаех, че Свищовската академия е еталон за качествено образование в България. Една от причините, поради които, самата аз избрах да уча в Стопанската академия, е отличните възможности, които още през 2011 г. предлагаше на студентите, за участие в програма Еразъм и с цел обучение, и с цел практика. Тук студентите имат пълната свобода да се развиват във всяка една избрана от тях насока и пълната подкрепа на своите преподаватели. Трудностите, пред които беше изправена образователната система през последните години, затвърдиха лидерската позиция на СА по отношение предлагането на образователен продукт в дистанционна форма.

– Кои са най-големите предизвикателства пред един университетски преподавател по икономика днес?
– По мое мнение най-сериозното предизвикателство е привличането и задържането на студентите в аудиториите. За днешните студенти е трудно разбираемо защо е необходимо да прекарат 4 години в университет, за да получат диплома, когато може да изкарат един уикенд или няколко вечери пред екрана, за да получат сертификат по ускорен специализиран курс. Живеем във времена, в които младежите предпочитат да работят и измежду другото да учат, вместо да прекарат 5 дни в седмицата в аудиториите и библиотеката, тъй като ефекта от второто начинание настъпва далеч по-бавно. Милениъл поколението задържа вниманието си върху кратки клипове като тези в TikTok и Instagram, но не и върху 90-минутна лекция. Тези предизвикателства обаче не бива да ни отчайват, а да ни провокират да се усъвършенстваме като преподаватели и да се адаптираме към съвременните условия, тъй като ние не сме единствените, които се сблъскват с тези трудности.

– На какво се стремите да научите Вашите студенти и какви качества желаете да възпитате в тях?
– Стремежът ми е да им предам всички базисни знания, които са им необходими, за да разберат как точно функционира системата на туризма и какво прави една туристическа дестинация конкурентоспособна. В също време се старая да възпитам у тях и изключително ценните днес, не само от професионална гледна точка, качества като критично мислене и аналитичност, борбеност, стремеж към самоусъвършенстване, предприемчивост, умение за говорене пред публика и аргументирано защитаване на личната позиция.

– Какви са областите на Вашите научни интереси и защо точно в тях избрахте да работите?
– Научните ми интереси са главно в областта на маркетинга и мениджмънта на туристическите дестинации, а така също и развитието на специализирания туризъм. Те са в основата както на защитения от мен дисертационен труд, така и на научните изследвания, които осъществявам понастоящем. Развитието на туризма е едно от неща, от които на теория в България „всички разбират”, но практиката е доказала съвсем обратното твърдение.

– Кои са най-интересните и хубави спомени от студентските Ви години?
– Естествено те са свързани със студентските празници. Всеки 8-и декември беше различен, но все така забавен, щур и незабравим. Най-подходящо е да спомена този прекаран в Берлин по време на мобилността ми по програма Еразъм в гр. Познан, Полша. Не по-малко весели бяха и останалите събирания с колегите, пораждащи безброй комични ситуация, присъщи на младостта. През уикенда купоните бяха в по-тесен състав, тъй като „дежурни” бяхме колегите от Свищов и тези от по-далечните градове – Добрич, Варна, Сливен и Бургас. С част от тях и до ден днешен поддържаме тесни приятелски взаимоотношения. Огромно предизвикателство по време на първи курс се оказа за мен Студентското парти понеделник вечер, тъй като във вторник сутрин имах занятие по спорт. Въпреки това никога едното не е било за сметка на другото. По тази причина и до днес не мога да „наваксам” със съня.

– Можете ли да отличите Ваши преподаватели, учебни дисциплини или колеги, които най-много са Ви повлияли или мотивирали? 
– Трудно ми е да отлича един единствен преподавател, който ми е повлиял най-силно. Срещите ми с всеки от тях са допринесли по един или друг начин за формирането на професионалиста, който съм днес. Въпреки това винаги съм се възхищавала на жените, отдали се науката. Макар и да не е видно на пръв поглед, този избор е свързан с много саможертви.  Относно взаимоотношенията с колегите, особено значение имат дискусиите, които нашите преподаватели организираха между нас по време на семинарните занятия. Много от нас защитаваха с изключителен плам тезите, които споделяха, но и винаги бяхме толерантни към мнението на човека отсреща, защото знаехме, че чуждата гледна точка може да ни обогати.

– С какво обичате да се занимавате в свободното си време? Имате ли хоби?
– Не съм сред хората, които имат силно изразен талант, който са трансформирали в свое хоби, а и свободното време е дефицитно за мен през последните години. Предвид научната сфера, в която работя, обичам да пътувам, не само извън страната, но и в България. Любител съм на градския туризъм. Всяко населено място носи своето очарование и посетено през четирите сезона има коренно различен облик. От моята перспектива е особено интригуващо да наблюдаваш забързаните в ежедневието си хора или нощните градски светлини. Извън пътуванията с удоволствие прекарвам почивните си дни в разговори с най-близките ми хора, на чаша кафе с добри приятели или с криминален роман в ръка. Не по-малко разтоварващо от ежедневния стрес ми действат и домакинските задължения (готвене, чистене и пране), макар и те да не са най-приятното нещо за повечето хора.

– Какво послание бихте отправила към студентите на Свищовската академия и към Вашите колеги?
Това, което бих им казала, е да грабят с пълни шепи от студентския живот. Вярвам, че действително това са най-хубавите им години. Не пропускайте лекция, не пропускайте упражнение, но и бъдете на всеки купон! Оставете страха от провала на заден план и се възползвайте от всички възможности, които се разкриват пред вас! Ще допускате грешки, но опитът ще бъде вашия най-добър учител! Бъдете активни и предприемчиви студенти, за да бъдете и такива граждани!

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.