Управителния съвет на „Красива България“ одобри за финансиране проект на Община Свищов за реновиране на спортната площадка на СУ „Цветан Радославов“ за над 350 хил. лева. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Следвайки своята политиката, насочена към осъвременяване на материалната база на учебните заведения на своята територия, Община Свищов предстои да реализира поредно проектно предложение по Проект „Красива България“, насочено към реновиране на спортната площадка на СУ „Цветан Радославов“ в град Свищов. Актуалното състояние на обекта налага необходимост от работа за обновяване и модернизиране на дворното пространство на училището и изграждане на спортна площадка с нови уреди, и подходяща настилка. Реализирането на проекта ще допринесе за подобряване на материалната база в образователното заведение. Необходимите ремонтни дейности са насочени към това, да се създадат благоприятни и безопасни условия за образователна, спортна и развлекателна дейност на децата и по този начин да се повиши качеството на получаваното образование.

Проектното предложение предвижда изграждането на комбинирано спортно игрище за хокей на трева и футбол, както и ще бъдат изградени трибуни и монтирани седалки. Заложено е също така спортната площадка да се огради с висока ограда с цел безопасност на децата по време на игри и тренировки. За по-добра осветеност ще бъдат монтирани стълбове с лед осветление и мощни прожектори.

С изпълнение на заложените дейности ще се подобри базата на училището и качеството на предлаганата образователна услуга. От подобрената среда ще се възползват сформираните в училището спортни клубове по хокей на трева, тенис на маса, волейбол, лека атлетика и други, завоювали множество медали и купи, и участващи в редица спортни първенства и турнири.

Наличието на добра материално-техническа инфраструктура с подходящо оборудвани съоръжения ще допринесат за популяризиране на съответните спортове, както и за осмисляне на свободното време на всички ученици.

Общата стойност по проектното предложение „Модернизация на спортната инфраструктура на СУ „Цветан Радославов“ гр. Свищов“ възлиза на 368 541,00 лв., от които 128 989,00 лв. ще бъдат финансирани от Проект „Красива България“ и 239 552,00 лв. собствен принос на Община Свищов.

Припомняме, че по Проект „Красива България“, през 2019 и 2020 година Община Свищов реализира две проектни предложения, за подобряване на социалната и спортна инфраструктура в СУ „Димитър Благоев“ и СУ „Николай Катранов“, а през 2021 г. реализира проект за ремонт на фасада и ограда на ДГ „Слънчо“ в гр. Свищов.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.