Двудневна международна научно-практическа конференция на тема „Кръговата икономика в контекста на релацията Индустрия 4.0 – Общество 5.0”, организира Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Форумът, който се проведе присъствено и онлайн, предизвика участници от България, Грузия, Латвия, Полша, Румъния и Унгария. Сред гостите на официалното откриване бяха проф. д-р Марияна Божинова – ректор на Свищовската академия, проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова – председател на Съюза на икономистите в България, проф. д-р Милен Балтов – ректор на Бургаски свободен университет, зам.-ректори, академични преподаватели, известни български икономически анализатори.
„Кръговата икономика е концепция, характеризираща един нов модел на производство и потребление, съчетаващ нови бизнес модели, опазване на околната среда, ефективно използване на ограничените природни ресурси, намаляване на отпадъците и неблагоприятните въздействия върху климата”, подчерта в приветствието си към участниците доц. д-р Любомир Иванов – зам.-ректор на Свищовското висше училище и председател на организационния комитет на конференцията. Той поясни, че целта на форума е да събере научни работници, изследователи от практиката и заинтересовани лица за генериране и обмен на идеи, методи и добри практики, свързани с трансформацията към кръгова икономика на българското общество.
С приветствие към участниците, международната научно-практическа конференция откри ректорът, проф. д-р Марияна Божинова. „За сетен път Стопанска академия „Д. А. Ценов” показва и доказва, че винаги е актуална по отношение на научните търсения, откриване на най-важните и наболели проблеми, и то по стратегически въпроси не само на българската икономика и общество, но и на европейската и световната”, каза проф. Божинова и подчерта, че избраната за форума тематика е високо оценена и от управленския екип на националния фонд „Научни изследвания”.
Международната конференция се проведе в четири тематични направления: „Производство и потребление в контекста на кръговата икономика”; „Общество 5.0 и социални аспекти на кръговата икономика”; „Зелена сделка, устойчиво развитие и икономически растеж”; „Иновации, конкурентоспособност и Индустрия 4.0”. В конференцията участваха 85 изследователи, от които 34 млади учени. Мнения и коментари по темата, чрез онлайн включване, изразиха и известни икономически анализатори, сред които Кузман Илиев – икономист, финансов и политически анализатор, Боян Рашев – експерт по управление на околната среда и ресурсите, д-р Ивайло Найденов – експерт по енергиен мениджмънт. В експертния панел участва и Любен Маринов – изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД. С пленарни доклади във форума участваха проф. д-р Милен Балтов (БСУ) – „Мястото на кръговата икономика и синия растеж в иновационните стратегии за интелигентна специализация” и проф. д-р Маргарита Богданова (СА) – „Кръгови предизвикателства пред Общество 5.0”.
Представените 75 доклада в четирите направления на конференцията разширяват тематичните аспекти на икономическото знание и обогатяват емпиричните научни изследвания. Според участниците в международния научен форум това ще допринесе за формулирането и до известна степен за решаването на редица проблеми, свързани с трансформацията към кръгова икономика, както по отношение на икономическите аспекти, така и за социалните предизвикателства.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.