Антикорупционната комисия КПКОНПИ публикува имуществените декларации за 2021 година на кмета на Общината и неговите заместници, видя Актуално Свищов на сайта на комисията.
Кметът Генчев декларира налични парични средства в размер на 15 хиляди лева. В документа той посочва източник на парите – дарения. Кметът декларира и 7230 налични лева, които са от заплата. Освен това е деклариран и депозит от 8157 лева. В същото време кметът има и банков кредит за 15 143 лева. В декларацията си Генчев посочва и 41 011 лева от годишна данъчна основа от трудови доходи.
2111 лева налични от заплати декларира зам.-кметицата Анелия Димитрова. Тя обявява и два депозита – 18 860 лева от дейност ЗП минали периоди и 14 270 лева от дарения. Зам.-кметицата декларира ипотечен кредит за 36 976 лева и кредитна карта за 5048 лева. 25 950 лева декларира дамата от годишна данъчна основа от трудови доходи. Отделно декларира и 3570 лева доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност.
25 декара покупка на земеделска земя в Горско Ново село декларира заместник-кметът Бедри Алиев. От декларацията става, че покупката е на съпругата му и е на стойност 3 хиляди лева, които са от дарения. Вицекметът си е купил и лек автомобил на лизинг за 48 904 лева, става ясно от декларацията му. В същото време Бедри Алиев декларира и четири задължения по 7500 лева към физически лица. 24 133 лева декларира още той от годишна данъчна основа от трудови доходи.
Най-кратка е декларацията на зам.-кметът по строителството Иван Шопов. Той декларира единствено 33 514 лева от данъчна основа от трудови доходи. От това перо той декларира и 21 321 лева на името на съпругата си.
94 квадратни метра апартамент във Велико Търново безвъзмездно е придобила през 2021 година Станислава Стоянова, заместник-кмет на община Свищов. Тя декларира и налични 1600 лева от заплати. В декларацията си посочва и три влога в лева, като и трите са спестени от заплати – 144 хиляди лева, 44 580 лева и трети за 2600 лв. Стоянова декларира и автомобил на лизинг за 22 827 лева. 5583 лева декларира тя от данъчна основа от трудови доходи, както и 39862 лева доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност.