КПКОНПИ публикува годишните декларации на членовете на ОбС-Свищов, известен и като Принципната тлака, видя Акутално Свищов на сайта на комисията. От изнесените данни става ясно, че съветниците са доста по-добре в имотно състояние, сравнение с кмета Генчев и неговите заместници.
Шефът на Принципната тлака Кристиян Кирилов декларира кредит в размер на 22 301 лева. Отделно обявява и 30 979 лева годишна данъчна основа от трудови доходи. 23 056 лева декларира той на името на съпругата си по това перо. Като едноличен търговец декларира 975 лева.
Андрей Горчев, декларира покупката на къща с двор 1980 квадрата в село Козловец. Придобивката е от 2020 година, а декларираната цена е 6450 лева от заплата. Декларира и потребителски кредит в размер на 19 хиляди лева. Съветникът декларира и сто дяла от „Солар енерджи север” ЕООД. 9460 лева декларира той от трудови правоотношения и 7716 от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност, пише още в декларацията му.
Валери Николов декларира от трудови доходи налични пари в размер на 2200 лева. Отделно от заплати е успял да открие и три влога – 52 867 лева, 27 359 евро и 1600 щатски долара. В декларацията си обявява и 21 476 лева данъчна основа от трудови доходи. 8384 обявява от доходи от трудови правоотношения, извън тези от заеманата длъжност и 6222 от дружа стопанска дейност.
Ваня Цветанова декларира придобиването на лек автомобил за 4110 лева, от заплати. 14 564 лева декларира тя от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност.
Верони Маринов декларира покупка на лека кола за 26 404 лева. Декларарира и налични 50 хиляди лева. Декларира и три банкови влога – 13 хил. евро, 50 023 лева и 57 хиляди. 8157 лева декларира от данъчна основа от трудови доходи, от годишна данъчна основа от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност обявява 7800 лева и 29 924 лева от данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предостяване за ползване на права или имущество.
Генади Иванов декларира 9469 лева от данъчна основа от трудови доходи, а от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност обявява 42 216 лева.
Детелина Рафаилова декларира покупка на два автомобила за по три хиляди лева, парите са от заеми и заплати. 8156 лева декларира от данъчна основа от трудови доходи и 2237 доходи от трудови правоотношения извън заеманата длъжност.
Джюнейт Ахмед декларира налични 5 хиляди лева, които е спестил от заплата. От заплата е открил и два влога 42 хиляди лева и 2 хиляди лева. 8156 лева декларира от трудови доходи и 5031 от трудови правоотношения извън заеманата длъжност.
Два кредита декларира Екатерина Романова – 10 805 от банка и стоков кредит за 1096 лева. От заплати трудови доходи декларира и 8788 лева, а от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност 5907 лева.
Елена Александрова декларира ипотечен кредит за 71 126 лева. От трудови доходи декларира 8157 лева, 18 624 лева от доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност.
Иван Бернардов декларира покупката на два лекотоварни автомобила като парите в размер на 5000 лева са от заплата. Обявява и влог за 100 000 лева. От трудови доходи декларира 9086 лева и 80 158 от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност.
Ивелин Петров декларира 9327 лева от трудови доходи, от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност 18 941 лева и от друга стопанска дейност 19 552 лева.
Йорданка Гъмзова декларира налични 24 053 лева от заплата и банков влог за 25 167 лева. От трудови доходи декларира 5981 лева, а от трудови правоотношения извън заеманата длъжност 18 072 лева
Красимир Стефанов декларира кредит в размер на 19 900 лева. Декларира и 16 542 лева от трудови доходи и 9460 лева от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност.
Лиляна Димитрова декларира потребителски кредит за 12 хиляди лева и 21 198 лева от трудови доходи.
Любомир Чавдаров декларира потребителски кредит за 12 945 лева. От трудови доходи декларира 7989 лева, а от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност 16 754 лева.
Милен Динков декларира апартамент за 33 500 лева от заеми. Със спестени от заплати пари си е купил лек автомобил за 5800 лева. Декларира и заем в размер на 46 320 лева. От трудови доходи декларира 28 451 лева.
Мария Тодорова декларира налични 10 хиляди лева от спестявания. Два влога – 14 600 евро и 2800 лева.
Милен Иванов декларира покупката на кола за 3450 лева от заеми.
Николай Вачев, който наскоро положи клетва като съветник декларира 1/6 идеална част от апартамент. Обявява и лек автомобил и мотор. Декларира и кредит в размер на 20 хиляди лева.
Две ниви от заплати си е купил Пламен Петев, става ясно от декларацията му – 21 дек в Деляновци за 4 хиляди лева и 4 декара в Овча могила за 1000 лева. Той обявява и ипотечен кредит за 65 хиляди лева. От трудови доходи декларира 9460 лева и 7800 доходи от трудови правоотношения извън тези от заеманата длъжност.
Лек автомобил за 40 хиляди лева си е купила Светлана Георгиева през 2021 година. Тя декларира налични 80 хиляди лева от заплата и 257 531 лева банков кредит. Декларира и трудови доходи 7070 лева.
Севдан Златанов е купил за 2 хиляди лева лек автомобил, става ясно от декларацията му. Съветникът декларира 8230 лева от трудови доходи и 19 352 лева от трудови правоотношения, извън заеманата длъжност.
София Георгиева декларира 9460 лева от трудови доходи, 6029 от трудови правоотношения извън заеманата длъжност.
Автомобил за 6000 лева от заплати си е купил Станислав Благов. Той обявява и 12 хиляди лева на влог. Той декларира и 33 490 лева от трудови доходи и 8411 лева от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност.
Три имота за общо 36 хиляди лева си е купила Татяна Ганчева, като парите са от заплата. Тя декларира два влога – 26 374 лева и 7595 евро. Тя обявява и два кредита – 6390 лева енергийна ефективност и кредитна карта – 8600 лева. 13 376 лева декларира тя от трудови доходи.
Къща с двор по наследство в Караманово декларира за 2021 година Цветанка Костова. Обявява и лек автомобил за 4500 лева заем. Тя декларира 8638 лева от трудови доходи и 27 279 лева от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност.
Цветанка Кирова декларира два кредита – 10 хиляди потребителски и 1000 кредитна карта. Декларира от трудови доходи 9460 лева, от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност 47 612 лева.

 

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.