Автор и редактор - Александър ШАБОВ

​​​Спорт - Ивайло ИВАНОВ

Редактор - Галя ФИРОВА

Имейл адрес за контакти: info@actualnosvishtov.com

Телефон: +359 877 523755

пред Извикано

Превърнаха в бардак един известен с традициите си град С превърнат в Бардак един известен с традициите си град; С разюздана и хулиганстваща чиновническа сган, която с мощен плам разхищава, опитва се да мачка и унижава всеки, който с ПРАВО НЕ Й СЕ ДАВА; С почти разсипан и превърнат в сметище архитектурен комплекс "НОВЕ"; С пълзящо БЕЗЗАКОНИЕ, макар веднъж санкционирано от Съда:

Официална страница на FACEBOOK