Основател, автор и редактор - Александър ШАБОВ

Правен консултант - адв. Ясен КРЪСТЕВ, Адвокатска колегия - Варна

​​​Спорт - Ивайло ИВАНОВ

Редактор - Галя ФИРОВА

Имейл адрес за контакти: info@actualnosvishtov.com

Телефон: +359 877 523755

пред Извикано

З-з-з-закомерно когато сетний камък на обхванатия в пламък и разруха хотел-замък се отрони в пепелта… Тогава може някой български турист да се върне и морето да прегърне.

Официална страница на FACEBOOK