Постоянните комисии към ОбС-Свищов ще проведат заседания, става ясно от съобщение качено на сайта на „Цанко Церковски” 2.
По традиция сбирките на старейшините са седмицата преди последния четвъртък на месеца, когато се провежда редовното им заседание.
Във вторник от 14:00 часа заседават нотабилите от „Приватизация и следприватизационен контрол“. Заседанието им е присъствено – в Зала № 1 на Община Свищов. Час по-късно е сбирката на комисията “Образование, култура и вероизповедания”, също присъствено – в Зала № 1 на „Цанко Царковски” 2. От 16:00 часа се събира “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”, също присъствено, на познатото място. 30 минути по-късно от 16:30 заседава също присъствено комисията “ЗПКОНПИ“.
В сряда 17 ноември заседават три комисии, но онлайн. От 13:00 часа – ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”; от 13:30 часа – ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм” и от 14:30 часа – ПК по “ТСУ и общински активи”. Последната комисия ще заседава в четвъртък, 18 ноември от 14:30 часа – ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет” – /онлайн заседание/.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.