Коледа събира семейства, независимо от разстоянието между хората. Видно от направените пити с паричка, традициите са спазени. Установи се от програмата на БТВ, че „Сам вкъщи“ отново се грижи за коледния уют. По делото се представиха и писма до белобрадия старец, от които съдът достига до извод, че децата в нас все още са живи. Установи се от подарените подаръци, че хората са мили един към друг и си носят взаимни усмивки.

 

Р Е Ш Е Н И Е
25.12.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД -гр. СОФИЯ, СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТИ СЪСТАВ, в открито съдебно заседание, проведено на 25.12.2018г, в състав:

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ДЯДО КОЛЕДА

СЕКРЕТАР: СНЕЖАНКА

като разгледа докладваното дело „Коледна надежда“ по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искане да бъде постановено решение, по силата на което всички на земята да живеят в мир, хармония и благодат, да бъдат здрави и щастливи, както и да имат надежда и вяра в бъднините.

Твърди се в исковата молба, че светът има своите пороци, сиви страни и постоянни битки, но въпреки всичко е едно прекрасно място, ако човеците съумеят да си бъдат близки, да си помагат, да даряват любов и усмивки. Моли се за уважаване на иска!

Ответната страна – „злото“, не се явява, не се представлява и не взема становище по искането.

От фактическа страна, съдът намира за установено следното:

Установи се от пълните къщи, че Коледа събира семейства, независимо от разстоянието между хората.

Видно от направените пити с паричка, традициите са спазени.

Установи се от програмата на БТВ, че „Сам вкъщи“ отново се грижи за коледния уют.

По делото се представиха и писма до белобрадия старец, от които съдът достига до извод, че децата в нас все още са живи.

Установи се от подарените подаръци, че хората са мили един към друг и си носят взаимни усмивки.

От представените по делото доказателства се установява още, че в крайна сметка всеки има нужда от една прегръдка, една протегната ръка, добра дума, усмивка и да бъде у дома.

По делото е назначена съдебна коледна експертиза, като от заключението на вещото лице – джуджето на дядо Коледа, се установява, че тази година няма лоши деца и всички заслужават подаръци.

Предвид изложението, съдът намира следното от правна страна:

Искането е допустимо. По същество е основателно. Това е така, защото безспорно се установи, че човеците се обичат един друг и чакат Коледа, за да си подарят безвъзмездно своето време. Освен това съдът намира, че няма нищо по – хубаво от здравето на близките и нищо по – важно от надеждата за оздравяване на близките. Какво е Коледа, ако пък няма усмивки, а за усмивки е нужно щастие. Не може нещастен дядо Коледа да дарява щастие на добро дете. Служебно известно е на съда, че понякога в живота се случват лоши неща, че не винаги има добро, но въпреки това, дори в най – тъмните моменти, светлината никога не се губи, просто чака да бъде намерена, за да посочи пътя. В крайна сметка всеки вярва в нещо, всеки обича някого, всеки мечтае, всеки се нуждае, а каква полза от живота, ако нямаш основата, за да следваш и търсиш своите хора, своите цели? Поради това настоящият съдебен състав намира, че е длъжен да уважи предявеното искане, за да има бъдеще.

С оглед вътрешното си убеждение, съдът:
Р Е Ш И:
ОСЪЖДА света на мир, човечеството на благодат, а теб, четящият това решение, на здраве, щастие и любов!

ОСЪЖДА теб, четящият, на надежда, вяра и смелост, а всички твои близки на домашен уют.

ОСЪЖДА всички хора да бъдат воини на доброто!
Решението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……..Дядо Коледа……
от практиката на адв. Божидар Терзийски

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.