Когато нямаше мобилни телефони и социалната мрежа беше „Навън“:Прибирай се вече,късно е“Мамо, може ли още малко? Да си доиграем!“

И милостивата майка, като види как са се заиграли така, че махалата подскача, отпуска още малко. И играта продължаваше…“Челик“, „Стражари и апаши“, „Замръзванка“, „Кралю-порталю“, „Капитане-капитане“ – това са само една малка част от игрите, които изпълваха летните дни. А имаше още: „на ластик“, дама…

  • Такова беше нашето детство – игри до късно, направо пред блока или на закътани местенца. 

Игри между банди, между цели махали. Игри до тъмно, докато ти виждат очите. Понякога си тръгвахме скарани на живот и смърт, но утре – пак започвахме наново, все едно нищо не е станало. Защото добрата игра е по-важна от всяка сръдня…
Игрите на нашето детство умират, защото почти никой вече не ги помни. Всичко с времето си, да, но нека децата знаят, че имат избор, че имат алтернатива на монитори, смартфони и социални мрежи.
“Защото най-важната социална мрежа на децата е играта с други деца на открито.”
Мери НИКОЛОВА

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.