„Чрез Вас се обръщаме към правителствата на България и на Румъния най-накрая да реализират дългогодишните идеи двата бряга на река Дунав да се свържат с нови мостове. Те ще имат огромно значение за бизнеса, за просперитета и контактите между хората в нашия регион.“
Така могат да се обобщят основите послания, отправени към посланика на България в Румъния Радко Влайков при посещенията му в общините Зимнич и Турну Мъгуреле. Това съобщи дипломатът за БТА.
В Зимнич Влайков, придружен от кмета на Свищов Генчо Генчев, обсъди с кмета Петре Първу и ръководството на общината реализирането на съвместните проекти между двете общини по програмите за трансгранично сътрудничество. Петре Първу и Генчо Генчев изложиха многобройни аргументи за острата необходимост от мост между двата бряга. Те напомниха за свидетелства, че такъв над река Дунав в района на Свищов-Зимнич е имало още през Римската империя. „Тук е най-подходящото място за нов мост“, убедени са градоначалниците на Свищов и Зимнич. Те настояват властите в България и в Румъния да се заемат без отлагане да реализират тази десетилетна идея.